ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
พระสยามเทวาธิราช article

 รัชกาลที่ ๑ : พระสยามเทวาธิราช

********

ก.           พระสยามเทวาธิราช คือใคร?

เมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก พ่อแม่ และผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้สอนให้กราบไหว้สักการะบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โดยเฉพาะ “พระสยามเทวาธิราช” ที่เป็นเทพยดาที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทย บ้านเมือง และประชาชนชาวไทยหรือชาวสยาม ให้มีความสงบสุข ร่มเย็น อยู่ดีกินดี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอริราชศัตรูผู้มารุกราน และจากภัยพิบัติและภัยสงครามต่างๆ ซึ่งผมก็กระทำมาตลอด แต่ก็แปลกใจและไม่เข้าใจว่าทำไม? เทพยดาพระองค์นี้ ท่านถึงใจดี มีความรัก มีความเมตตา และคอยช่วยเหลือคนไทยและชาติไทยของเรานี้ และผมก็ยังได้มีความเข้าใจอีกว่า เทพเทวดาท่านก็เคยเป็นมนุษย์และเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน มนุษย์ที่ทำความดีก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้เหมือนกัน แล้ว “พระสยามเทวาธิราช” ซึ่งเป็นเทพยดาที่ดีและมีคุณวิเศษต่อแผ่นไทย และชาวไทยนี้ ท่านเคยเกิดเป็นใครน๊อ? ผมใคร่อยากจะรู้จักยิ่งนัก

ข.           ทำไม? พระสยามเทวาธิราชจึงช่วยประเทศไทยและคนไทย

พอได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในตำราและนอกตำรา ทั้งนอกหลักสูตรและในหลักสูตร โดยเฉพาะการศึกษาทางจิตวิญญาณและสอบถามจากผู้รู้ จากคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีคุณวิเศษ ก็จึงได้รู้ว่าเทพดาพระองค์นี้ ก็คือ ผู้ที่สร้างประเทศชาติบ้านเมืองของไทยเราขึ้นมานี้เอง พระองค์ท่านก็คือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” หรือรัชกาลที่ ๑ ผู้เป็นปฐมบรมราชจักรีวงศ์นั่นเอง

พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกาย และสติปัญญาอย่างมากในการสร้างชาติสร้างแผ่นดินราชอาณาจักรไทย หรือราชอาณาจักรสยามไว้ให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินอยู่ ทำมาหากิน สืบเผ่าพันธุ์ และดำรงวงศ์ตระกูลสืบต่อมาอย่างเป็นเอกราช เป็นที่เชิดหน้าชูตาชาวโลก ตามปณิธานที่พระองค์ท่านได้ทรงประกาศไว้ว่า

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขันฑสีมา จะรักษาประชาชนแลมนตรี”

ซึ่งก็จะเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ประไทยหรือชาติไทยของเราได้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ มาอย่างมากมายและยาวนานสองร้อยกว่าปีมาแล้ว ประเทศชาติและประชาชนไทยก็ไม่ได้ตกเป็นทาสและตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ภัยพิบัติทางธรรมชาติใหญ่ๆ ก็มีแต่ไม่มาก และแม้แต่จะมีสงครามกับเพื่อนบ้านเราก็สามารถรบชนะ และเกิดสงครามโลกขึ้นแล้วถึง ๒ ครั้ง ประเทศชาติ และประชาชนไทยก็ไม่ได้เสียหายมากมายเหมือนกับเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระองค์ท่านยังคอยช่วยเหลือ คุ้มครอง และปกปักรักษาพวกเราและบ้านเมืองของเราอยู่นั่นเอง

ในสมัยเมื่อพระองค์ท่านยังรับราชการเป็น “สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” พระมหาอุปราชในสมัยกรุงธนบุรีของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” พระองค์ท่านได้ไปรบและทำสงครามกับล้านช้างเวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ และด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่าน สามารถอัญเชิญ “พระแก้วมรกต” ที่เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกมนุษย์ มาประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินไทยได้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง  ซึ่งมีพระอริยเจ้าหลายรูปโดยเฉพาะ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ท่านก็ได้บอกกล่าวไว้ว่า

“พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นไม่ว่างจากพระอริยบุคคล พระอริยบุคคลอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม”

และก็เห็นเป็นประจักษ์เช่นนั้นจริงๆ

เมื่อคราวที่พระองค์ท่านก่อได้ก่อตั้ง และลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปงเมือง โดยตั้งเสาหลักเมืองและผูกดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ในราศีเมษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๓๓๕ เวลา ๐๖.๕๔ นาฬิกา พระองค์ยังได้ตั้งสัจอธิษฐานในคราวนั้นไว้อีกว่า คราใดที่ชาติบ้านเมืองมีภัยสงครามและเกิดวิกฤตขึ้นมา ก็ขอให้ทหารเข้ามาแก้ไข และช่วยเหลือชาติบ้านเมืองด้วย

ค.           สรุป

“พระสยามเทวาธิราช” ก็คือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” รัชกาลที่ ๑ ผู้เป็นปฐมบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ท่านเป็นผู้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ แห่งราชอาณาจักรสยามหรือราชอาณาจักรไทย พระองค์ท่านยังคอยช่วยเหลือ คุ้มครอง และปกปักรักษาคนไทย แผ่นดินไทย และพระพุทธศาสนา ให้มีความสุข มีความเจริญพัฒนาสถาพร และแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยสงครามต่างๆ ตลอดมา และตลอดไป และที่สำคัญพระองค์ท่านยังคอยช่วยเหลือ ปกปักรักษา และคุ้มครองคนไทยลูกหลานไทยที่เป็นคนดี มีศีลมีธรรม และมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อชาติบ้านเมืองอยู่เสมอ ตลอดมา และตลอดไปด้วยเช่นกัน

 

 

สุ จิ ปุ ลิ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
พระพุทธศาสนา

ตำนานรักอมตะ : เจ้าพ่อบางแสนกับเจ้าแม่เขาสามมุก article
โสนน้อยเรือนงาม article
๕ วัตถุมงคล article
อดีตชาติของ ๓ กษัตริย์ไทย article
สุดสาคร article
พระโพธิสัตว์ article
มงคลชีวิตข้อที่ ๑ : ไม่คบคนพาล article
นิยตโพธิสัตว์ article
คันธนามโพธิสัตว์ article
กากาติชาดก article
ตำนาน : ไกรทอง article
พระพุทธบาทสี่รอย article
หลวงพ่อโต : เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : วัดพนัญเชิง article
คบคนชั่วไม่มีความสุข article
ขันติบารมี article
กฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด article
มหาสีลวราชชาดก article
พรหมจักรชาดก article
พระพุทธองค์ทรงขับไล่ ๓ ธิดามาร
พระพุทธชัยมงคลคาถา
บุญคือพี่พึ่ง
วงศ์เทวัญ article
สาเหตุที่พระพุทธศาสนาหายไปจากอินเดีย
พระโพธิสัตว์ article
พุทธศาสนาสอนอะไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.