ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
๕ วัตถุมงคล article

 ๕ วัตถุมงคลที่บูชาแล้วแคล้วคลาดปลอดภัย

 

วัตถุมงคลที่พระเกจิอาจารย์ได้จัดทำ และปลุกเสกขึ้นมา ก็เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แล้วนั้น ยังเป็นเครื่องหมายให้ลูกศิษย์ได้ระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอน และคุณงามความดีของพระอาจารย์ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา นับถือ และบูชา ซึ่งท่านพระเกจิอาจารย์เหล่านั้น ก็ทำขึ้นมาเพื่อการดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปสู่คนรุ่นหลังด้วย ถือว่าเป็นกุศโลบายที่แยบยลอีกด้วย อย่างไรก็แล้วแต่หากวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาเหล่านั้น ไม่มีพุทธคุณที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ที่เคารพนับถือและบูชามีความสุข มีความเจริญ และแคล้วคลาดปลอดภัยแล้ว ก็จะไม่อาจทำให้ได้รับความนิยมหรือนำไปบูชา และส่งมอบสืบต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปได้

จากประสบการณ์ และข้อมูลจากผู้ที่สนใจและคร่ำหวอดในวงการพระเครื่อง โดยเฉพาะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการกู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อยู่กับเหตุการณ์อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ มานานรุ่นต่อรุ่นนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งพบว่า คนที่บูชาวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ที่ประเสริฐและเก่งกาจเหล่านั้น ไม่ค่อยจะพบเจอหรือประสบเคราะห์ร้าย หรือบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตแต่อย่างใด อันเนื่องมาจากว่า เขาเหล่านั้นมีวัตถุมงคลของท่านเหล่านั้นพกติดตัวหรือห้อยคอบูชาอยู่นั่นเอง โดยมี ๕ วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ที่บูชาแล้ว แคล้วคลาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ดังนี้

(๑)    หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างไห้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

(๒)    หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร

(๓)    หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

(๔) หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕)    หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา

 

หมายเหตุ :

 ยังมีวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง ที่มีพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาดและปลอดภัยเช่นกัน แต่ไม่ได้อ้างถึงในที่นี้ และก็ไม่ได้เป็นการไล่เรียงตามลำดับแต่อย่างใด แต่เป็นการเรียงลำดับตามเหตุการณ์เวลาการเกิดขึ้นของวัตถุมงคลเท่านั้น

 

สุ จิ ปุ ลิ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
พระพุทธศาสนา

ตำนานรักอมตะ : เจ้าพ่อบางแสนกับเจ้าแม่เขาสามมุก article
โสนน้อยเรือนงาม article
พระสยามเทวาธิราช article
อดีตชาติของ ๓ กษัตริย์ไทย article
สุดสาคร article
พระโพธิสัตว์ article
มงคลชีวิตข้อที่ ๑ : ไม่คบคนพาล article
นิยตโพธิสัตว์ article
คันธนามโพธิสัตว์ article
กากาติชาดก article
ตำนาน : ไกรทอง article
พระพุทธบาทสี่รอย article
หลวงพ่อโต : เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : วัดพนัญเชิง article
คบคนชั่วไม่มีความสุข article
ขันติบารมี article
กฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด article
มหาสีลวราชชาดก article
พรหมจักรชาดก article
พระพุทธองค์ทรงขับไล่ ๓ ธิดามาร
พระพุทธชัยมงคลคาถา
บุญคือพี่พึ่ง
วงศ์เทวัญ article
สาเหตุที่พระพุทธศาสนาหายไปจากอินเดีย
พระโพธิสัตว์ article
พุทธศาสนาสอนอะไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.