ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
เล่าปี่ article

 เล่าปี่ : ผู้พนมมือให้ชนทุกชั้น

***********

(ก) ที่มา

ผู้เขียนมีความชื่นชอบและศรัทธาในบุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน เรื่อง สามก๊ก โดยเฉพาะ “เล่าปี่” ผู้นำแห่ง “จ๊กก๊ก” เนื่องจากเป็นคนดี มีสัจจะ มีความเก่งกาจ กล้าหาญ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีคุณธรรมมาก เล่าปี่เป็นนักรบและนักปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ผู้เขียนเลือกเอาเป็นแบบอย่าง เพราะเขารักและเมตตาประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับการทำงาน มีการคัดเลือกและเชื้อเชิญคนดีมีสติปัญญาเข้ามาร่วมงานกัน  ทั้งๆ ที่เกิดมาอาภัพและมีฐานะยากจน ถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ฮั่นก็ตาม แต่ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ และมุมานะบากบั่นพากเพียร และมีผู้ร่วมงานดีๆ ที่มีฝีมือ มีสติปัญญา เก่งกาจ และกล้าหาญมาช่วยงาน ตลอดจนสามารถครองใจ ได้ความรัก และความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับชาและประชาชน อันเนื่องมาจากการที่เล่าปี่ถึงแม้จะมีชาติตระกูลสูงเป็นถึงเชื้อพระวงศ์ แต่เขาก็ไม่ถือเนื้อถือตัว เขาอ่อนน้อมถ่อมตน คบหาสมาคมและยกมือพนมไหว้ให้แก่ชนทุกชั้น จนได้สมญานามว่า “เล่าปี่ผู้พนมมือแก่ชนทุกชั้น” จึงทำให้เขาสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของจ๊กก๊กได้สำเร็จภายในชีวิตของเขาเอง

(ข)  ประวัติโดยย่อ

ในแผ่นดินจีนยุคโบราณ เล่าปี่เกิดในชนบทที่ยากจน เขามีบิดาที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นทีได้สละฐานันดรศักดิ์ออกมานานแล้ว มีแม่เป็นชาวบ้านธรรมดา ถึงแม้ว่าจะมีฐานะยากจนแต่ก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักและความอบอุ่น บิดาของเขาได้เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก เล่าปี่ช่วยแม่ทำงานโดยการทอเสื่อไปขาย เขามีรูปร่างสมส่วน มีผิวขาว หน้าขาวเหมือนหยก ริมฝีปากแดงเหมือนทาชาด มีใบหูใหญ่สามารถชำเลืองหางตามองเห็นใบหูได้ และมีติ่งหูยาวเกือบถึงไหล่ มือทั้งสองข้างยาวลงมาถึงหัวเข่า อันเป็นลักษณะของผู้มีบุญมาเกิด เขามีภาวะผู้นำตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อตอนเป็นเด็กเขาชอบเล่นเป็นนักรบ ชอบขี่ม้าออกรบ ที่หลังบ้านของเขามีต้นหม่อนต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลักษณะแปลกประหลาดมาก มีลำต้นและกิ่งก้านคล้ายกับราชรถของพระจักรพรรดิ ซึ่งเขาชอบขึ้นไปเล่นบนต้นไม้นั้น และแสดงตนเป็นจักรพรรดิบัญชาการออกศึกบนต้นไม้นั้น มีซินแสคนหนึ่งเห็นนิมิตประหลาดนี้จึงได้ทำนายว่า ลูกชายบ้านนี้เป็นคนมีบุญญาธิการมาก ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นฮ่องเต้ เล่าปี่เป็นคนพูดน้อย สุขุมเยือกเย็น และเป็นคนใจกว้าง รักเพื่อนฝูง

ตอนเป็นเด็กได้ไปเรียนหนังสือแต่เล่าปี่ไม่ชอบเรียน ชอบที่จะเล่น ออกล่าสัตว์ เล่นดนตรี ชอบการแต่งตัว และชอบเล่นเป็นนักรบออกศึกมากกว่า เขาจึงไม่ได้เก่งกาจในทฤษฎีและวิชาการมากนัก  ในยุคนั้นแผ่นดินจีนมีความวุ่นวาย ราชสำนักก็ยุ่งเหยิง มีกบฏต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งกบฏในราชสำนักและกบฎนอกราชสำนัก จนต้องมีการป่าวประกาศขออาสาให้มีทหารอาสาออกไปช่วยรบเพื่อปราบกบฏ เล่าปี่ได้อาสาไปรบด้วย เขาจึงได้มีโอกาสพบกับ “กวนอู และ “เตียวหุย” ซึ่งมีอุดมการณ์และนิสัยใจคอถูกอัธยาศัยในกันและกัน จึงได้ตกลงที่จะร่วมอุดมการณ์กัน โดยได้กรีดเลือดและดื่มน้ำสาบานเป็นพี่น้องกันในสวนดอกท้อ โดยเล่าปี่เป็นพี่ใหญ่ กวนอูเป็นน้องรอง และเตียวหุยเป็นน้องสาม ทั้งสามได้ให้สัจจะวาจาว่า “แม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่จะขอตายวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ปีเดียวกัน มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน หากใครผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไป” เล่าปี่และน้องๆ และทหารในสังกัดของเขา ได้อาสาออกรบจนชนะพวกกบฏ และได้ความดีความชอบเป็นนายอำเภอแห่งหนึ่ง แต่ก็ต้องลาออกเพราะไปทำร้ายข้าราชการกังฉินเข้านั่นเอง

เล่าปี่และน้องๆ ตลอดจนทหารในสังกัด ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่และต่อสู้กับอีก ๒ ก๊กใหญ่ๆ คือ “วุยก๊ก” ของ “โจโฉ” และ “ง่อก๊ก” ของ” ซุนกวน” อันเป็นตำนาน “สามก๊ก” อันลือลั่นปฐพีตั้งแต่ยุคโน้นจนถึงปัจจุบันและในอนาคตด้วย จ๊กก๊กของเล่าปี่เริ่มต้นจากคนไม่กี่คน แต่ด้วยอุดมการณ์และชื่อเสียงตลอดจนคุณงามความดีของเล่าปี่ ที่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรักความเมตตาผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เขาพนมมือไหว้แก่ชนทุกชั้นโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะและที่รักที่ชัง จึงมีคนเข้ามาร่วมอุดมการณ์และร่วมทำงานกับเขามากขึ้นๆ ถึงกระนั้นก็ตามจ๊กก๊กก็ยังไม่สามารถที่จะรวมแผ่นดินและเอาชนะก๊กอื่นๆ เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ เพราะขาดที่ปรึกษาที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศมาช่วยงาน เล่าปี่จึงได้ไปเชิญ “ขงเบ้ง” หรือ “จูกัดเหลียง” ฉายา “มังกรหลับแห่งเขาโงลังกั๋ง” มาเป็นที่ปรึกษา โดยเขาต้องเดินทางไปเชิญด้วยตัวเองถึง ๓ ครั้ง จึงได้ใจและได้ตัวขงเบ้งมาช่วยงาน และเล่าปี่ยังได้เชิญสุดยอดนักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญอย่างเช่นยอดขุนพล “จูล่ง” แห่งเสียงสา ยอดขุนศึก “ม้าเฉียว” แห่งเสเหลียง และยอดขุนพลเฒ่า “ฮองตง” แห่งหนานหยางมาร่วมงาน จนเป็นตำนานและสมญานามว่า “๕ ขุนศึกแห่งจ๊กจ๊ก” หรือ “๕ ทหารเสือแห่งจ๊กก๊ก” ของพระเจ้าเล่าปี่ คือ กวนอู เตียวหุย จูล่ง ม้าเฉียว และฮองตง เมื่อทั้ง ๕ ขุนพลได้ร่วมงานกันกับสุดยอดกุนซืออย่าง “ขงเบ้ง” ทำให้ภารกิจและอุดมการณ์ที่จะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง และปราบก๊กต่างๆ ให้ราบคาบ จึงสำเร็จและคืบหน้าต่อไปเรื่อยๆ จนสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นของตนเอง และเล่าปี่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกมีพระนามว่า “จักรพรรดิเจาเลี่ย” แห่งเมืองเสฉวน เล่าปี่สามารถแบ่งแผ่นดินจีนออกมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองได้ แผ่นดินจีนยุคนั้นจึงได้กลายมาเป็น ๓ ก๊ก และเล่าปี่พยายามที่จะกำราบและปราบปรามอีก ๒ ก๊กที่เหลือ คือ วุยก๊กและง่อก๊กให้ได้ แต่สังขารก็ล่วงเลยมาสู่วัยชรา พระเจ้าเล่าปี่แห่งจ๊กก๊กก็เสด็จสวรรคตในวัย ๖๒ ปี มอบแผ่นดินจ๊กก๊กและราชวงศ์ฮั่นให้กับพระโอรส “อาเต๊า” หรือ “พระเจ้าเล่าเสี้ยน” สืบราชบัลลังก์ต่อไป

(ค)  สรุป

ประวัติวีรบุรุษไซร้เตือนใจเราหนา จากการศึกษาวรรณกรรมจีนอันเป็นสุดยอดตำนาน เรื่อง สามก๊ก โดยเฉพาะประวัติของพระเจ้าเล่าปี่ผู้นำแห่งจ๊กก๊ก ได้บทเรียนที่สำคัญจากบุคคลในประวัติศาสตร์ของจีนท่านนี้ ดังนี้

๑.      ผู้นำที่ดีเลิศและดีเยี่ยมนั้น ต้องได้ใจและครองใจเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน ซึ่งพระเจ้าเล่าปี่เป็นถึงเชื้อพระวงศ์ แต่รักใคร่ เป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนทุกชั้น จนได้รับสมญานามว่า “เล่าปี่ผู้พนมมือแก่ชนทุกชั้น” ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ เป็นคุณธรรมชั้นเลิศ และเป็นหนึ่งใน “ทศพิธราชธรรม” หรือ ธรรม ๑๐ ประการของพระราชาในพระพุทธศาสนาในข้อ “มัททวะ” แปลว่า “ความอ่อนโยน” นั่นเอง

๒.    เล่าปี่มีคุณธรรมและเป็นคนที่รักษาสัจจะมากกว่าสิ่งใด อันเป็นคุณธรรมชั้นสูงและทำได้ยากมาก แต่เล่าปี่ได้แสดงคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ในเรื่อง “สัจจะบารมี” ได้ดีมาก เล่าปี่ไม่ยอมอยู่เสวยสุข มัวแต่รักษาชีวิต และราชบัลลังก์เอาไว้ ต้องไปออกรบเพื่อแก้แค้นให้กับน้องที่ร่วมสาบานกันไว้ให้ได้ ทั้งๆ ที่สุดยอดกุนซืออย่างขงเบ้ง และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างก็ทัดทานและไม่มีใครเห็นด้วยสักคน แต่การที่บำเพ็ญสัจจะบารมีนั้น จะรักตัวกลัวตายและอยู่เสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างไร จึงต้องออกรบแก้แค้นให้น้องร่วมสาบาน จนพระองค์ต้องพ่ายแพ้และตรอมใจสิ้นพระชนม์ในที่สุด

๓.    เล่าปี่เป็นนักบริหารและนักปกครองที่ดีมาก โดยเฉพาะในด้านการเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน ในเรื่องฝ่ายบุ๋นได้เสาะหาคนเก่งที่มีปัญญาดี เป็นนักวางแผน และนักกลยุทธ์ชั้นเลิศ จึงมอบหมายให้ขงเบ้งรับผิดชอบ และยอมเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม และไม่ก้าวก่ายใดๆ เลย ส่วนฝ่ายบู๊ก็จะคัดเลือกยอดนักรบและยอดขุนพลแล้วมอบหมายบุคคลที่เหมาะสมกับงานให้เช่นเดียวกัน

๔.    คุณธรรมข้อนี้ คนธรรมดาทำตามได้ยากมาก คือว่า เล่าปี่กล่าวไว้ว่า “ลูกเมียเหมือนเสื้อผ้า พี่น้องเหมือนแขนขา” เขาให้ความสำคัญกับพี่น้องทั้งที่เป็นน้องร่วมสาบานและเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนแขนขาที่จะขาดไม่ได้ แต่ลูกเมียเหมือนเสื้อผ้า ที่จะถอดออกและหาใส่ใหม่ได้ (เล่าปี่มีมเหสี ๔ คน คือ กำฮูหยิน บิฮูหยิน ซุนฮูหยิน และงอฮูหยิน) ทำให้เพื่อนร่วมงานและ ผู้ใต้บังคับบัญชารักและศรัทธาเขามาก จนสามารถยอมตายแทนเขาได้เลยทีเดียว

๕.    เล่าปี่ไม่ยอมที่จะช่วงชิง แย่งชิงทรัพย์สิน และราชสมบัติของใครเลย ถึงแม้ว่าเขาจะยินดียกให้ก็ตาม ถ้าหากเขาเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะจะเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณ ทั้งๆ ที่คนอื่นก๊กอื่นเขากระทำกัน จึงทำให้เล่าปี่ไม่มีที่มั่นและมีฐานทัพที่มั่นคงในการสู้ศึกเหมือนก๊กอื่นๆ แต่สุดท้ายเล่าปี่ก็มีและได้มา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และยังได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกอย่างสง่างาม ยิ่งใหญ่ และมั่นคง โดยที่ไม่ได้ไปแย่งหรือโค่นล้มราชวงศ์ของใครเลย 

 

สุ จิ ปุ ลิ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
การบริหารโดยอาศัยภูมิปัญญาตะวันออก

พระรถ-เมรี : นางสิบสอง article
ตำนานเมืองพิมาย : ท้าวปาจิต - นางอรพิม article
อิเหนา article
พระลอ พระลักษณวดี พระเพื่อน พระแพง
ศกุนตลา article
อิเหนา article
ตำนานรักอมตะ "นางอุสา - ท้าวบารส"
กำเนิดมหากาพย์ "มหาภารตะ" article
บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
มหาสตรี : สาวิตรี article
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด article
หลวิชัย - คาวี article
พระรถเมรี หรือ นางสิบสอง article
การแก้ปัญหาของมนุษยชาติ article
ทศพิธราชธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.