ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
3 ศรีพี่น้อง

พระคาถาบูชา 3 ศรีพี่น้อง
1. พระคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
"..นะมามิ สิระสา พิมพัง พุทธะ ญาณะ
นเรศวร สัพพะ ทุกขะ สะเมตตารัง
สันติทัง สุขขะทัง สะทาติ.."
2. พระคาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ
"..โย หิ เสฏโฐ ราชา สิริปุญญาณะ มาสะโย
นริสสะระ มหารัญโญ กะนิฏโฐ วะ
ยะติปปิโย อะยุธฌิยา โหติ เอกาทะสะระ
โฐติ นามะโก กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง
ปุญญะ ภาคา ภะวันตุเม ระตะนัต ตะยา
นุภาเวนะ สัพเพเม นัสสันตุ ปัทวา.."
3. พระคาถาบูชาสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
"..เอหิ ภูโต มหาภูโต สะมะนุสโส สะเทวะโก
กะโรหิ เทวะทิตานัง อาคัจเฉยะ อาคัจเฉหิ
เอหิวิญาณะ สุพรรณกัลยา เทวะทิตา
อาคัจเฉยะ อาคัจฉาหิ มานิมามา.."
หมายเหตุ 1.)ตั้งนะโม 3 จบก่อนทุกครั้ง            
2. )สวด3 จบหรือ 9 จบหรือเท่าอายุ  
3.) เก็บและวางพระคาถานี้ไว้ในที่อันควร  
4. )พิมพ์ถวายหรือพิมพ์แจกได้กุศลยี่งนัก(กรุณาเก็บต้นฉบับไว้)  
5. )บนบานอะไรไว้เมื่อสำเร็จแล้วควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านด้วย...สาธุ! สาธุ! สาธุ!
พุทธานุภาพ เสริมดวงชะตาราศรีให้เข้มแข็งยืนยง ทำงานใหญ่สำเร็จ ศัตรูพ่ายแพ้และเกรงขาม
ลูกหลานและข้าทาสบริวารรักใคร่สามัคคี มีความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟัง..ศักดิ์สิทธิ์ยี่งนัก
จัดพิมพ์ถวายโดย นายพนพ เกษามา และบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
โทร.02-9571276 โทรสาร.02-9571510 มือถือ.081-2512132, e-MAIL : panopkesama@yahoo.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.