ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
แผ่เมตตา/อุทิศบุญ

การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ให้ได้ผลดี

     พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)พระวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นที่ยอมรับและสรรเสริญกันว่าเป็น “กระบี่มือหนึ่งของพระวิปัสสนาจารย์”ยุคปัจจุบันเลยทีเดียว ท่านได้มีมหาเมตตาและมหากรุณาเน้นย้ำกับลูกศิษย์เสมอว่า เมื่อทำบุญเช่น สวดมนต์ ทำสมาธิ และวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ให้ทำการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจะเกิดอานิสงส์ทั้งต่อผู้ให้และต่อผู้รับมากถึงมากที่สุด

    ซึ่งพวกเราได้ยินประโยคนี้จากหลวงพ่อจรัญเสมอๆว่า “สวดมนต์ภาวนาเป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตา” ซึ่งคล้องจองและลูกศิษย์ทั้งหลายต่างจำขึ้นใจและปฏิบัติตามกันด้วยดีนั้นเอง จึงอยากจะเผยแพร่เพื่อสร้างบุญบารมีบ้าง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ

    การขออโหสิกรรมนี้ คือ การยอมรับสารภาพผิด ขอขมา ขอโทษในสิ่งที่ตนเคยล่วงเกินผู้อื่นเอาไว้ เพื่อให้เขาให้อภัยแก่ตน และหากมีผู้ใดเคยล่วงเกินเราไว้ เราก็ขอให้อภัยแก่ผู้นั้นเช่นกัน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปในชาตินี้และชาติต่อไป ดังนี้

    “ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแล้ว ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี เทพเทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี สัตว์เดรัจฉานก็ดี สัตว์นรกก็ดี เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี พระภูมิเจ้าที่ ภูตผีปีศาจ ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพิ่มพูนทานบารมีแก่ตน อย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย

    และกรรมใดๆ ที่ใครๆ ได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้า ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านเหล่านั้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอีก

    ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครอบครัว บุตรหลาน วงศาคณาญาติ มิตรสหาย และข้าทาสบริวาร ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอจงสำเร็จผลดังที่ปรารถนาในสิ่งที่ชอบธรรมทุกสิ่งทุกประการ ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้คลาดแคล้วจากบ่วงมาร และขอให้ได้พบพระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ สาธุ! สาธุ! สาธุ

๒. บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ

ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ

ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ

ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ

ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

๓. บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

๔. บทอุทิศส่วนกุศล(บทกรวดน้ำ)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข   

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ  สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

 อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ  สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ  สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ  สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

 

                     ………………………………….

หมายเหตุ : การอุทิศส่วนบุญให้ได้ผลดี

    การอุทิศส่วนบุญ คือ การแบ่งปันความสุขอันเกิดจากการได้ทำความดีต่างๆ เช่น ถวายทาน ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น ซึ่งในการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นมี๑๐ อย่างใหญ่ๆที่เรียกว่า “บุญกริยาวัตถุ๑๐”นั้นเอง หลังจากที่กระทำบุญนั้นแล้วเราก็ต้องทำการอุทิศบุญ(ปัตติทานมัย) และให้บุคคลอื่นๆตลอดจนเวไนยสัตว์ที่สามารถรับรู้ในบุญนั้นได้ ให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ(ปัตตานุโมทนามัย)ในบุญครั้งนี้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งบอกชื่อหรือระบุเจาะจงลงไปเป็นรายบุคคล เช่น บิดามารดา หรือญาติ มิตร บริวารที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น และอีกวิธีหนึ่งคืออุทิศแผ่ให้ไปโดยรวมเช่น มนุษยชาติทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น

    การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จะได้ผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ

๑.  ผู้ที่ทำการอุทิศได้ทำบุญให้เกิดมีในตนแล้ว และตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้แก่เขา

๒.  ผู้ที่จะรับบุญนั้นต้องอนุโมทนารับเอา หากไม่อนุโมทนารับเอาก็ไม่ได้รับ เหมือนกับการส่งพัสดุไปทางไปรษณีย์ หากไม่มีผู้เซ็นรับ พัสดุนั้นย่อมถูกส่งคืนเจ้าของนั้นเอง

    พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ได้แนะนำการอุทิศบุญอย่างได้ผลไว้ว่า

    “ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้น ให้ตั้งสติ หายใจลึกๆยาวๆ และอธิษฐานจิตไว้ก่อน อธิษฐานจิตนั้นมีความหมายว่า ให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่ลิ้นปี่ เมื่อสำรวมกาย วาจา ใจ ได้ตั้งมั่นแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่ง มีเมตตาดีแล้ว ก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายของเรา เป็นต้น  ว่าเราได้บำเพ็ญบุญอุทิศกุศลให้แล้ว เมื่อได้กุศลแล้ว ขออโหสิกรรม จะได้รู้สึกปลื้มปิติตื้นตันขึ้นมา ถ้าหากท่านมีสมาธิน้ำตาของท่านจะล่วงเลยนะ ขนพองสยองเกล้าเป็นปีติเบื้องต้น

    การแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อน จึงจะมีพลังส่ง คือมีเมตตาในตัวเองก่อน แล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น จึงจะได้ผล”

 

“สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน”

                                     หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมCopyright © 2010 All Rights Reserved.