ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ

“๑๘” : เลขจักรพรรดิ หรือ “๑๘ ศาสตร์จักรพรรดิ”

        ........................................................................

        “พระธรรมสิงหบุราจารย์”หรือพระเดชพระคุณ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม” วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่านเมตตาสั่งสอนและเทศน์โปรดญาติโยมอยู่บ่อยๆว่า...

        “...พระพุทธเจ้าออกบวชเพื่อไปหาวิชามาให้เราแก้ไขชีวิต แต่ก่อนเสด็จออกบรรพชานั้น ท่านได้สำเร็จ “๑๘ ศาสตร์”มาแล้ว

            มีคนมาถามศิลปะศาสตร์ ๑๘ จักรพรรดิ มีอะไรบ้าง? วันนี้จะคลี่คลายให้ท่านฟัง

            ศิลปะศาสตร์!...ดอกเตอร์! ท่านจบมาหลายกัปหลายกัลป์แล้ว ท่านเป็น “พระเวสสันดร”มาแล้ว เป็นพระชาติสุดท้าย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเน้นอะไรมากที่สุด...เน้นวิชาการ! ไม่ใช่เน้นหลับหูหลับตา พระองค์เน้นหลักวิชาการ วิชาการที่เราเรียนกันทุกวันนี้ ใครมีบุตรมีหลานให้เรียนวิชาการให้ได้๑๘ ศาสตร์ นี่มีมา๒ พันกว่าปีแล้ว ยังอยู่ในที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงพร้อมที่จะสอน มีศิลปะศาสตร์เรียก ๑๘ จักรพรรดิ! ๑๘ ดอกเตอร์! พร้อมที่จะสอนชาวโลกได้

            พระพุทธเจ้าสมัยเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ”ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคือ “อาจารย์วิศวามิต” วิชาที่ทรงศึกษา คือ “ศิลปะศาสตร์ ๑๘ ประการ” คือ

            หนึ่ง...ยุทธศาตร์ วิชา นักรบ

            สอง...รัฐศาสตร์ วิชา การปกครอง

            สาม...นิติศาสตร์ วิชา กฎหมายและการประเพณี

            สี่...พาณิชยศาสตร์ วิชา การค้า

            ห้า...อักษรศาสตร์ วิชา วรรณคดีและภาษา

            หก...วิชาภาษาทั้งของตนและชาติที่เกี่ยวข้องกัน(ในสมัยอินเดียยุคพุทธกาล)

            เจ็ด...คณิตศาสตร์ วิชา คำนวณ

            แปด...วิชา ดูดวงดาว(ดาราศาสตร์)

            เก้า...ภูมิศาสตร์ วิชา ดูพื้นที่

            สิบ...โหราศาสตร์ ก็เรียนจบวิชาโหร รู้จักพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆทั่วไป

            สิบเอ็ด...เวชศาสตร์ วิชา แพทย์

            สิบสอง...เหตุศาสตร์ วิชา ว่าด้วยเหตุผล

            สิบสาม...สัตวศาสตร์ วิชา ดูลักษณะสัตว์

            สิบสี่...วิชาช่างกล(วิศวกรรมศาสตร์)

            สิบห้า...ศาสนศาสตร์ วิชา ศาสนา

            สิบหก...วิชา ตำราพิชัยสงคราม

            สิบเจ็ด...วิชา ร้องรำหรือนาฏศิลป์

            สิบแปด...วิชา การประพันธ์

            รวมเป็น ๑๘ อย่าง พระพุทธเจ้าท่านจบมาหลายกัปหลายกัลป์ จะว่าพระพุทธเจ้ามาสอนเฉพาะ “กรรมฐาน”ได้อย่างไร? ท่านจบมาทั้ง๑๘ ศาสตร์ เรียกว่า “ศิลปะศาสตร์” คือ “วิชาจักรพรรดิ” ที่เราเรียกกันว่า “เลขจักรพรรดิ” ก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยว่าเลขจักรพรรดิคือเลข “๑๘” ที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จบคนเดียว ๑๘ ดอกเตอร์! มีเพียงพระพุทธเจ้า! ซึ่งเรียนมาหลายชาติ เก็บหน่วยกิตเอาไว้มาทุกชาติ ระลึกชาติได้ถึง ๑๐ ชาติ ๘๐ อสงไขย เรียกว่า “พระเจ้า๑๐ ชาติ” กระทั่งพระชาติสุดท้าย... “พระเวสสันดร” ก็ระลึกชาติได้ แล้วเรียนจบทุกศาสตร์

            พระพุทธเจ้านี่ท่านยอดในโลกเลยนะ ไม่อย่างนั้นจะเป็นโลกวิทู!...รู้แจ้งโลกได้ยังไง! รู้หมดทั้ง๑๘ ศาสตร์...รู้ตลอด แต่มันมีปัญหามันมีอยู่อันหนึ่งอย่างที่ท่านทั้งหลายจะได้คลายสงสัยว่า ๑๘ ดอกเตอร์มีอะไรบ้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ อาตมาจึงพูดให้ท่านฟัง คือรู้ว่า ๑๘ ศิลปะศาสตร์ แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง...นี่รู้แล้วนะ! วิชาแรกวิชารบเลยยุทธศาสตร์ช่วยตัวเองทั้งนั้น ช่วยตัวเองด้วยวิชาการทุกอย่างแต่การช่วยแก้ปัญหาไม่มีในวิชานี้ ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงเสด็จบรรพชาถึง ๖ ปี ไปหาวิชาแก้ปัญหามาให้พวกเรา

            การแก้ปัญหาชีวิตในกิจประจำวันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกิน “กรรมฐาน” ที่พระพุทธเจ้าท่านเรียนจบถึง๑๘ ศาสตร์ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เพียงแต่บอกแนวทางแผนที่บอกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ โหราศาสตร์ดูดวงดาว ดูฤกษ์ ดูยาม ดูดวงชีวิตของคน ท่านก็เรียนมาจบหมดทุกอย่าง ไม่อย่างนั้นจะสอนชาวโลกไม่ได้ ก็ขอประกาศให้ญาติโยมได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทู!...รู้แจ้งโลก! ไม่มีใครจะเทียมเท่าพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้ว!...”

 

                                                            จาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมCopyright © 2010 All Rights Reserved.