ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
บทเรียน

นิทานสอนใจ : ลำบากเพราะโง่และใฝ่ชั่ว

(นิทานเรื่องนี้ เป็นคติสอนใจประชาชนในประเทศหนึ่งบนดาวดวงหนึ่ง ในจักรวาลนี้)

 

                                “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

               

                มีประเทศหนึ่งที่อยู่บนดาวดวงหนึ่งในจักรวาลนี้ ซึ่งเทวดาฝ่ายธรรมะได้ลงมาสร้างบ้านเมืองให้ไว้ และก็ได้ส่งพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดเพื่อเป็นประมุขและทำการปกครองอาณาประชาราษฎร์อย่างอยู่เย็นเป็นสุขสืบมา จึงเป็นที่อิจฉาของหมู่มารและอสูรต่างๆซึ่งเป็นฝ่ายอธรรม จึงได้ส่งพญามารและเสนามารทั้งหลายลงมาเกิดในประเทศนั้นเพื่ออยากจะเสวยสุขและทำลายพวกธรรมะให้อยู่ภายใต้อำนาจและทำให้สาบสูญไปในที่สุด

          ความพยายามของเหล่ามารหรืออธรรมที่ได้เพียรพยายามทำลายพระโพธิสัตว์และเหล่าธรรมะทั้งหลาย ด้วยวิธีการอันสกปรกและชั่วช้าสามานย์ต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถกระทำได้สำเร็จเพราะมีเทพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคอยปกปักรักษาอยู่นั้นเอง พญามารและเหล่าเสนามารทั้งหลาย จึงใช้วิธีล้างสมองต่างนาๆและทุมซื้อเสียงอย่างไม่อั้น ซึ่งได้ผลเพราะเหล่าธรรมะหลายคนนั้นเมื่อถูกกิเลสตัณหาครอบงำ และถูกล้างสมองเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ตกเป็นทาสของหมู่มารเหล่าอธรรมมากขึ้นๆทุกวัน แต่ก็ยังมีฝ่ายธรรมะบางท่านที่เข้มแข็งทางภูมิปัญญา และมีเทพศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนคอยช่วยเหลืออยู่จึงยังกระทำการเปลี่ยนระบบการปกครองที่หมู่มารอยากได้ขึ้นมาแทนไม่สำเร็จแต่อย่างใด

          แต่เมื่อความพยายามทำลายและทำร้ายเหล่าธรรมะ และพระโพธิสัตว์ต่างๆ ไม่สำเร็จ จึงใช้วิธีการชั่วช้าสามานย์หนักขึ้นๆ จนถึงขนาดคิดทำลายเทพเจ้าที่อยู่เบื้องบนที่คอยช่วยเหลือเหล่าธรรมะและพระโพธิสัตว์อยู่นั้นเอง เช่น เทพ พรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยกระทำพิธีทางไสยศาสตร์และมนต์ดำใส่ท่านเทพ พรหม และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น โดยนำโลหิต(เลือดมนุษย์) และสัตว์เดรัจฉานทั้ง๒ ขา และ๔ ขาต่างๆ มาทำการเทใส่และสาดใส่ท่านมหาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ทั้งในสถานที่ราชการต่างๆ และตามสถานที่ทางศาสนา ตลอดจนสถานที่ที่มีรูปปั้นของท่านในที่ต่างๆซึ่งกระทำการทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง อย่างเหิมเกริมไม่มีสำนึกละอายและเกรงกลัวบาปกรรมแต่อย่างใด และคิดว่าไม่มีใครกล้าทำร้ายพวกมารได้เพราะพวกมารมีเยอะและมีอำนาจในบ้านเมืองนั้นเอง

          แต่ก็ยังกระทำการไม่สำเร็จทำให้พญามารและเสนามารกลับกำเริบเสิบสาน ได้จ้างหมอดูหมอเดาฟันธงฟันหักฟันดำต่างๆ มาทำร้ายท่าน ด้วยวิธีการอันชั่วช้าสามานย์ต่างๆนาๆ อย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมและหายนะต่างๆที่จะตามมาแต่อย่างใด ทั้งที่เตือนและให้โอกาสกลับตัวกลับใจแล้วแต่ยิ่งกระทำการชั่วช้าสามานย์มากขึ้นๆ ซึ่งมหาเทพคือ “พญาครุฑ”ที่ท่านปกปักรักษาพระมหากษัตริย์และเหล่าธรรมะในประเทศนั้นอย่างดีและตลอดมา จึงทำให้มารทั้งหลายทำอะไรไม่ได้มากนัก         พวกมารเลยเหิมเกริมทำการปั้นและสร้างองค์ “ราหู”ซึ่งเป็นอสูรแห่งการมัวเมาลุ่มหลงขึ้นขี่ “พญาครุฑ” จะได้ไม่สามารถช่วยเหลือพระมหากษัตริย์และเหล่าธรรมะได้ ซึ่งพญาครุฑนั้นท่านเป็นพาหนะของพระวิษณุหรือพระนารายณ์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของโลกและจักรวาล(พระพรหม พระพิษณุ และพระอิศวร) โดยหลอกพวกโง่ๆที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจให้หลงเชื่อและหลงบูชาวัตถุมงคล(จริงๆแล้วเป็นวัตถุอัปมงคลซะมากกว่า ว่า “พระราหูทรงครุฑ” ซึ่งจริงๆแล้วมีแต่พระนารายณ์ทรงครุฑหรือนารายณ์ทรงสุบรรณเท่านั้น) มีการสร้างภาพว่ามีพระสงฆ์ที่เป็นเกจิอาจารย์มาช่วยปลุกเสกต่างๆนาๆ และทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาบูชาเป็นสาวกและเข้าลัทธิมารนี้ให้มากขึ้นๆ จะได้ควบคุมและสั่งการให้ทำอะไรก็ได้ ทั้งๆที่สั่งให้เผาบ้านเมืองของตัวเองก็ยังทำได้ลงคอ ช่างเนรคุณและหนักแผ่นดินโดยแท้

          และแล้วเบื้องบนต้องทำการสั่งสอนให้รู้สำนึก จึงได้มีเทวโองการให้พญานาคพ่นน้ำ(แม่คงคา)ให้ท่วมมนุษย์ผู้งี่เง่าเหล่านั้นเป็นการสั่งสอน ทั้งที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน และสถานที่บางแห่งอยู่บนภูเขา และที่ราบสูงก็ตามก็ยังท่วมได้ เพราะพญานาคท่านทำได้ และก็น่าแปลกประหลาดมากเพราะไม่รู้น้ำมาจากไหนมากมายขนาดนั้น และผุดขึ้นมาจากใต้ดินได้อย่างไร? น่าอัศจรรย์แท้ แต่ก็ยังไม่รู้สำนึกกลับสรรเสริญเยินยอ และบูชากันอย่างลุ่มหลงมัวเมามากขึ้นๆ

          หล่าเทพทั้งหลาย เช่น พระพายหรือพระพายุ(ลม) พระแม่ธรณี(ดิน) พระอัคคี(ไฟ) พญานาค พญามังกร พญาครุฑ ฯลฯ ต่างก็โกรธและไม่พอใจที่ชาวมนุษย์ผู้งี่เง่าและอกตัญญู ไม่สำนึกในบุญคุณ กลับสรรเสริญ และนับถือสักการะหมู่มารให้เหิมเกริมมากขึ้นๆ

          และแล้วความหายนะและความยากลำบากของเหล่ามนุษย์หน้าโง่ก็เกิดขึ้นจนได้ และกำลังจะได้รับบทเรียนและการสั่งสอนให้สำนึกด้วยวิธีการที่หนักขึ้นๆและสาสมอีกหลายอย่าง

          (จนกว่าจะสำนึกและทำการยอมรับผิด ทำการขอโทษขอขมาอย่างเป็นทางการและประกาศให้ชาวโลกมนุษย์และสวรรค์ได้รับรู้และให้อภัย และหรือมีพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญบารมีใหญ่มาช่วยเหลือและปลดปล่อยมนุษย์ผู้งี่เง่าเหล่านั้น)

 

          ***************************************

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การอยู่ร่วมกับคนพาล(พญามารและเหล่าเสนามาร)เป็นทุกข์และเป็นหายนะอย่างยิ่ง
แบบอย่างที่ดีเยิ่ยม

ตำนานรักล้านนา article
เปาบุ้นจิ้น article
แก้วหน้าม้า article
พญาคันคาก article
สัจบารมี : สามก๊ก สามกษัตริย์ article
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช article
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช article
พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ article
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ความจริงประเทศไทย : พญาครุฑ กับ พญานาค article
นางไข่ฟ้า-ท้าวสุพรหมโมกขา article
ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา article
พญาครุฑช่วยชาติ article
เจ้าแม่กวนอิมอีสาน article
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
นิทานสอนใจ
การสร้างความรำรวยแบบยั่งยืน article
มหาสตรี : สาวิตรี article
ความหมายของ สุ จิ ปุ ลิ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.