ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
ละเวันการทำชั่ว article

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีในเพื่อนร่วมชาติไทย

                ...........................................

    กระผมศรัทธาและเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ และพระอริยะเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลาย ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่กระผมในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งและเป็นพุทธศาสนิกชนด้วย มีความห่วงใยและกังวลยิ่งนักในความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยร่วมชาติ และพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐของไทยเรา อันเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันนั้น คนในชาติไทยของเรามีความคิดเห็นที่แตกแยกทางความคิดจากผู้ไม่หวังดีและเป็นมารเป็นคนชั่วมาเกิด ทำการถูกชักจูงให้คนไทยหลงผิดคิดร้ายต่อพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นประมุขประธาน ทั้งที่พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมาอย่างยาวนาน ซึ่งบาปนี้ใหญ่หลวงนัก ตามกฎแห่งกรรมเมื่อทำความชั่วหรือความไม่ดีจนถึงคราวที่กรรมชั่วส่งผลแล้วนั้น ก็ต้องรับกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงและอุทธรณ์ไม่ได้ นั้นก็คือ “ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม”นั้นเอง

          จากคำเตือนและคำทำนายที่มีและได้ทราบกันมาเป็นอย่างดีแล้วว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะต้องเดือดร้อนเพราะถูกลงโทษตามกฎธรรมชาติหรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ในผู้ที่คิดและกระทำการทำลายและทำร้ายชาติไทย พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำลายหรือทำร้ายพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บุญบารมีใหญ่ที่มีพระคุณต่อชาติไทยและคนไทยอย่างล้นพ้นนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสกปรกอย่างใดและวิธีการใดๆก็ตาม ซึ่งสวรรค์โดยเทพและพรหมต่างๆจะตัดสินลงโทษคนชั่วเหล่านั้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าทั้งที่ชั่วโดยกำเนิดหรือชั่วเพราะหลงผิดก็ตาม จะต้องเดือดร้อนต่างๆนาๆ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตก็มี โดยความเดือดร้อนจะมาทั้งในรูปแบบของธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ลม ฝน และไฟ เป็นต้น ซึ่งพระอริยะเจ้าท่านพูดออกมาเป็นนัยๆว่า “ไฟ และลมจากปากกระบอกปืนหรือลูกระเบิดก็ใช่น่ะ?”

          ซึ่งปีมะโรง พ.ศ.๒๕๕๕ ตามตำราจีนก็เริ่มในวันตรุษจีน(วันที่๒๓ มกราคม ๒๕๕๕) ส่วนตำราไทยก็เริ่มหลังสงกรานต์(๑๓ เมษายน ๒๕๕๕)เป็นต้นไป ในวันนี้(๒๕ มกราคม ๒๕๕๕)ที่กระผมตัดสินใจเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติคนไทยร่วมชาติ ผู้หลงผิดที่คิดไม่ดีสร้างความแตกแยกในชาติและทำลายตลอดจนทำร้ายพระประมุขของชาติไทยเรา ให้เขาได้มี “สติ”และหยุดพิจารณาใคร่ครวญให้ดีๆ แล้วรีบสร้างบุญสร้างกุศลและอโหสิกรรมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เช่น เมื่อคืนนี้(๒๔ มกราคม ๒๕๕๕)เกิดเหตุการณ์”พลุระเบิด”ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในงานฉลองตรุษจีน โดยพลุได้ระเบิดแตกใส่จนมีคนตาย และมีคนบาดเจ็บหลายคน อีกทั้งมีวัด และบ้านเรือนของราษฎรตลอดจนรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เสียหายอย่างมาก ทั้งๆที่เป็นงานบุญงานกุศลและเป็นงานใหญ่ระดับประเทศและจัดทุกปี ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางทีวีอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ปีมะโรงตามตำราจีนไม่เพียงกี่ชั่วโมงก็ตาม และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในวันนี้ ก็คือ "คลังแสงระเบิด" ที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ถึงแม้จะไม่มีคนตายและบาดเจ็บแต่ก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย อันเป็นสัญญาณเตือนว่าอันตรายจากไฟและลม(คือระเบิดจากพลุนี้)เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ซึ่งปีมะโรงนี้ก็ยังเหลืออีกตั้งหลายเดือน?

          กระผมได้ถูกขอร้องจากพระอริยะเจ้าให้เผยแพร่ และทำการตักเตือน ตลอดจนบอกกล่าวให้คนไทยทั้งหลายได้รู้และหยุดกระทำการไม่ดีดังกล่าวนี้ มาตั้งแต่หลายปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ “สึนามิ”ในปลายปีพ.ศ.๒๕๔๗ เสียอีก และท่านก็ย้ำกับกระผมมาทุกปี และที่กระผมต้องตกตะลึงอย่างมากก็คือเหตุการณ์ “มหาอุทกภัย”ในปลายปีพ.ศ.๒๕๕๔ นั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่หนักหนาที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทย กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพฯ เป็นต้นมา แต่สิ่งที่จะเกิดในปีพ.ศ.๒๕๕๕ จากนี้ไปนั้นใหญ่หลวงนัก จะมีการบาดเจ็บและล้มตายกันมาก จนกระผมต้องตัดสินใจเขียนบทความนี้ขึ้นมา เป็นคำเตือนนี้ในเว็บไซต์สุ จิ ปุ ลิ(www.sujipuli.com)ของผมนี้ ทั้งๆที่กระผมไม่อยากจะเขียนเท่าไหร่นัก เพราะคิดเอาเองว่าหลายคนที่หลงผิดจะขัดใจและไม่ชอบ ทำให้โกรธและเกลียดผมขึ้นมา ส่วนที่โกรธหรือเกลียดอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้นนั้นเอง แต่กระผมก็ได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างดีแล้วว่า อาจจะมีบางท่านเข้ามาอ่านและคิดได้บ้าง ก็จะทำให้ตัวเขา และเพื่อนของเขาตลอดจนญาติมิตรของเขา อาจจะมีความปลอดภัยและได้บุญกุศลขึ้นมาบ้าง ถึงแม้ว่าเขาจะมีบาปกรรมหนักก็จะทำให้เบาบางลง และถ้าเบาบางอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ไม่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบใดๆต่อเขาเลยก็เป็นได้นั้นเอง...

                                                  คนไทย/ศิษย์ตถาคต

                                                  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ไตรสิกขา

จันทโครพ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง article
สตี สตรี สุภาพสตรี article
ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ
“พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์ “พระพุทธองค์” article
การทำบุญ article
โสนน้อยเรือนงาม article
ไกรทอง article
กรรมของ "ขูลู-นางอั้ว" article
นิทาน : อุทัยเทวี
มหาเวสสันดรชาดก article
พระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า article
มงคลชีวิต article
มัทนพาธา article
ตำนาน : สิงหไตรภพ
กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง article
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ผลกรรม : จากการทำร้ายพระโพธิสัตว์
ความรักของคู่บุญบารมี article
กาลามสูตร
โสนน้อยเรือนงาม
กราบสักการะบูชาสี่งที่เป็นมงคลสูงสุด 6 อย่าง คือ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.