ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
ผลกรรม : จากการทำร้ายพระโพธิสัตว์

ผลกรรมจากการที่ทำร้ายพระโพธิสัตว์

            ***********************     

            จากการศึกษา “กฎแห่งกรรม”ตามคำสอนของพระพุทธองค์ พบว่าเป็นจริงตามนั้น คือ “ทำดีได้ดี และทำชั่วได้ชั่ว” ซึ่งบาปกรรมนั้นหนักหรือเบาก็เป็นไปตามกรรมหรือการกระทำนั้นๆ ซึ่งกรรมที่หนักมากที่สุดก็คือ “อนันตริยกรรม”ซึ่งมี๕ อย่าง คือ ๑. มาตุฆาต(ฆ่าแม่) ๒. ปิตุฆาต(ฆ่าพ่อ) ๓. อรหันตฆาต(ฆ่าพระอรหันต์) ๔. โลหิตุปบาท (ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อขึ้นไป) ๕. สังฆเภท (ยังสงฆ์ให้แตกกัน, ทำลายสงฆ์) ซึ่งหากว่าใครทำกรรมหนัก๕ อย่างนี้ ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะทำให้จิตวิญญาณของคนที่กระทำกรรมหนักนั้นเมื่อออกจากร่าง จะต้องลง “นรกอเวจี”ทันที ตามที่พระท่านสอนว่า “ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน”เลยทีเดียว นั่นก็คือว่า จะทำบุญใหญ่เพียงใดก็ตาม เช่น บวชพระ วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น ผู้นั้นไม่สามารถจะกระทำได้เลย แม้แต่เข้าไปใกล้เขตกรรมฐาน หรือพบพระอริยะเจ้าก็ไม่ได้เลย จะทำให้ผู้นั้นรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายทันที ต้องรีบหนีจากที่นั่นไปที่อื่นทันที ซึ่งพระอริยะเจ้าหลายรูปท่านยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมมากมายอยู่แล้วนั้นเอง

          แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คนเราในยุคปัจจุบันไม่ตระหนักและกระทำผิดและเป็นบาปมหันต์ นั้นก็คือ “การทำร้ายหรือทำลายพระโพธิสัตว์”ผู้ซึ่งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ดีกินดี และอยู่ในศีลกินในธรรม เป็นการสร้างบุญกุศลและสะสมบุญบารมีให้เต็ม เพื่อการจะได้ “ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ”เป็น “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”ในอนาคตกาล ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ประเสริฐและเป็นมหาบุญบารมี ที่หาผู้จะกระทำเช่นนั้นได้ยาก ซึ่งเป็นงานที่ยากและลำบากหนักหนา ซึ่งจะต้องทนลำบากและต่อสู้กับอุปสรรคนานัปการ ซึ่ง“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”พระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของชาวไทยและพระองค์ก็ยังเป็น “พระโพธิสัตว์”พระองค์หนึ่งด้วย ตัวผู้เขียนเคยได้รับการสั่งสอนและบอกกล่าวจากพระอริยะเจ้าของไทยหลายรูปทั้งที่ละสังขารไปแล้วและดำรงธาตุขันธ์อยู่หลายรูปว่า “พระองค์คือพระโพธิสัตว์” และพระอริยะเจ้าบางรูปท่านถึงขนาดเน้นย้ำว่า พระองค์คือ “นิยตโพธิสัตว์”(พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์และรับรองว่าจะได้รับการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน) ซึ่งผู้เขียนก็มั่นใจในปณิธานและการกระทำของพระองค์ตั้งแต่ทรงครองราชย์สมบัติเป็นต้นมา ว่าพระองค์ได้กระทำการปกครองบ้านเมือง อาณาประชาราษฎร์โดยธรรม และปกครองตนเองเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆ ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่เคยเอ่ยวาจาออกมาแต่อย่างใดก็ตาม

          แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนตกใจและกังวลอย่างยิ่งในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีประชาชนคนไทยหลายท่าน ได้หลงผิดคิดทำลายและทำร้ายพระองค์ต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางวาจาก็ดี ซึ่งกระทำกันอย่างสกปรกและชั่วช้าต่างๆ จนแทบไม่เชื่อว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนไทยและเกิดบนผืนแผ่นดินไทยนี้เลย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นบาปกรรมที่หนักมาก ในการไม่เคารพและการไม่กตัญญูรู้คุณของพระองค์ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกิดผลที่ไม่ดีตามมากับบุคคลเหล่านั้นอย่างแน่นอน แต่นี่ยังไม่น่ากลัวและน่าวิตกเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะมีบาปกรรมตามมาหนักหนาอย่างไร เมื่อได้รู้ว่าเขากำลังกระทำบาปกรรมที่หนักมากกับ “พระโพธิสัตว์”ซึ่งบาปกรรมหนักและจะต้องเกิดผลไม่ดีกับชีวิตของเขาเหล่านั้นอย่างแน่นอน จะด้วยจงใจหรือหลงผิดหรือไม่ก็ตาม

          ผมได้สังเกตและติดตามผลกระทบกับชีวิตของบุคคลเหล่านั้นในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ผมพบว่าบุคคลเหล่านี้มีชีวิตที่เดือดร้อน และประสบชะตากรรมแปลกๆ เช่น ครอบครัวเดือดร้อน ค้าขายไม่ดี มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ลูกหลานเกเร ประสบอุบัติเหตุ ติดคุกติดตะรางหรือเกิดฟ้องร้องคดีความต่างๆ บางคนต้องหนีจากแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ถูกยึดทรัพย์ มีเรื่องเหม็นเน่าฉาวโฉ่ให้ชาวบ้านและชาวโลกเขารับรู้ทั้งๆที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย เป็นต้น ไม่เหมือนคนที่เคารพ กตัญญู และจงรักภักดีในพระองค์ ต่างก็อยู่กินอย่างสงบสุขและเจริญก้าวหน้าตามปกติ บางคนก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา เป็นที่เปรียบเทียบเห็นได้อย่างเด่นชัด

          และที่แทบไม่น่าเชื่อก็คือ การเกิดความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะจาก “น้ำท่วม” ซึ่งก่อนหน้านั้นหลายปี ตัวผมได้รับฟังคำเตือนจากพระอริยะเจ้าผู้หยั่งรู้ฟ้าดินมาบ้างเหมือนกัน แต่ผู้เขียนก็ไม่ค่อยใส่ใจนักเพราะคิดว่าคงจะธรรมดา แต่เมื่อเกิด “เหตุการณ์น้ำท่วมภาคอีสานในปีพ.ศ.๒๕๕๓”ทั้งๆที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงก็ยังโดนน้ำท่วม ทำให้ผมแปลกใจอย่างยิ่ง แต่ก็ยังไม่เท่ากับที่เกิด “มหาอุทกภัยในปีพ.ศ.๒๕๕๔”ทำให้ผมต้องตะลึงและพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บนแผ่นดินไทย นี่มันอะไรกัน? ทั้งๆที่พระอริยะเจ้าท่านเตือนไว้ก่อนแล้ว ว่าบาปกรรมจากการทำร้ายพระโพธิสัตว์ โดยเฉพาะ “การกบฏพระเจ้าอยู่หัว”จะสร้างความทุกข์และความเดือดร้อนมากมายขนาดนี้ แต่แค่นี่ยังไม่พอ ยังจะเกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลเหล่านั้นอีกมากมายนัก โดยเฉพาะในปีพ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งบางคนอาจหนักถึงชีวิต! โดยผลของบาปกรรมนี้ยังไม่มากในชาตินี้เพียงเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลต่อ “ภพข้างหน้า”หรือ “ชาติหน้า”ของเขาเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับว่าใครทำบาปกรรมหนักหรือเบากับพระองค์อย่างไรก็เท่านั้นเอง

          ผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้หวังผลทางการเมืองใดๆ หรือมุ่งทำลายกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ แต่เขียนขึ้นมาด้วยจิตสำนึกรักและกตัญญูในพระองค์ ปรารถนาดี และเป็นการให้ความรู้และเตือนสติพี่น้องคนไทยที่เป็นเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ และตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น บางทีอาจมีบางคนที่ฉุกคิดขึ้นมาได้และหยุดการกระทำชั่วที่กระทำอยู่หรือที่กำลังจะกระทำก็ตาม อันจะเป็นการเกิดเป็นบุญและมีอานิสงส์ต่อตัวเขา ตัวผู้เขียน และประเทศไทยของเราทุกๆคน ซึ่งมีแต่ผลดีไม่มีข้อเสียแต่ประการใดๆเลย ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เพราะเกิดความเดือดร้อนและเป็นภัยกับคนที่คิดไม่ดี ทำไม่ดี และพูดไม่ดีต่อพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น

                                                    พนพ เกษามา

                                                ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ไตรสิกขา

จันทโครพ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง article
สตี สตรี สุภาพสตรี article
ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ
“พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์ “พระพุทธองค์” article
การทำบุญ article
โสนน้อยเรือนงาม article
ไกรทอง article
กรรมของ "ขูลู-นางอั้ว" article
นิทาน : อุทัยเทวี
มหาเวสสันดรชาดก article
พระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า article
มงคลชีวิต article
มัทนพาธา article
ตำนาน : สิงหไตรภพ
กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง article
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ความรักของคู่บุญบารมี article
ละเวันการทำชั่ว article
กาลามสูตร
โสนน้อยเรือนงาม
กราบสักการะบูชาสี่งที่เป็นมงคลสูงสุด 6 อย่าง คือ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.