ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

                สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

        .......................................

ก.)        มูลเหตุจูงใจและที่มา

          ผู้เขียนเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์สถิตย์ สีลโชโต จากวัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ที่ท่านได้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์และเป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมใน “โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ๘๐ พรรษา” ณ วัดหนองยาวสูง ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งเมื่อฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจ และได้เห็นสัจธรรมในธรรมะที่พระพุทธองค์ได้มีพระมหาเมตตาและพระมหากรุณาสั่งสอนไว้ที่ว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” โดยเฉพาะหลักธรรมในเรื่องของ “ความกตัญญู” และ “อบายมุข” จึงอยากเรียบเรียงขึ้นมาเผยแพร่เพื่อเป็น “ธรรมทาน” เพื่อจะเป็นบุญกุศลต่อบุคคลในเรื่องราวนี้จะได้บุญกุศลทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในภพนี้และภพหน้า และทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาได้พิจารณาใคร่ครวญนำไปเป็นหลักธรรมในการดำรงชีวิตที่ดี โดยให้ “อยู่ในศีล กินในธรรม” เพื่อความสุขและความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้า โดยมีเรื่องราวคร่าวๆ ดังนี้

ข.)        เนื้อเรื่องโดยย่อ

(ขอสงวนชื่อจริงของบุคคลในเรื่องนี้ และขอใช้ชื่อสมมติแทน)

     มีเด็กทารกเพศชายได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวชาวบ้านที่มีฐานะค่อนข้างยากจนแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย เขาเกิดมาพร้อมกับความพิการของดวงตาคือมืดบอดมองไม่เห็นทั้งสองข้าง แต่พ่อกับแม่ก็รักและเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมตามฐานะ “เด็กชายบอด”ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้าน เนื่องจากพ่อแม่มีฐานะยากจนและความพิการตาบอดทั้งสองข้างนั้นเอง แต่แม่ก็เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เข้าใจและให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ แม่ต้องทำงานและมีภาระมากขึ้นเท่าตัว ไหนจะช่วยตัวเอง ช่วยครอบครัว และลูกชายที่ตาบอดอีกซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถนัดเพราะความมืดบอดนั้นเอง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่เคยออกไปรับจ้างก็ไม่ได้และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ก็มีมากขึ้น ทำให้การกินอยู่ฝืดเคืองยากลำบาก แต่แม่ก็เลี้ยงลูกอย่างรักใคร่เอ็นดูไม่ว่าจะลำบากอย่างไรก็ตาม

     ด.ช.บอดถึงแม้จะพิการทางสายตาแต่การได้ยินได้ฟังและการที่อวัยวะส่วนอื่นไม่พิการก็สามารถดำรงชีวิตและเติบโตขึ้นตามวัย และที่สำคัญเขามี “พรสวรรค์”ในการร้องเพลงที่ไพเราะมาก โดยเฉพาะเพลงของนักร้องดังอมตะอย่าง “ไวพจน์ เพชรสุพรรณ” ในน้ำเสียงที่คล้ายกัน และถูกใจคนฟังในแบบของลูกทุ่งขวัญใจชาวบ้าน เขาจึงร้องเพลงให้คนอื่นฟังเมื่อถูกขอร้องให้ร้องและได้ค่าขนมกินด้วย ซึ่งชื่อเสียงและความสามารถที่ดีดังกล่าว ทำให้คนในหมู่บ้านเมื่อมีงานต่างๆเช่น งานบุญบ้าน งานบวช งานแต่งงาน งานกฐิน เป็นต้น เด็กชายบอดจะได้รับเชิญไปร้องเพลงขับกล่อมให้ฟัง ทำให้ผู้ฟังมีความไพเราะสนุกสนานได้ให้ค่าตอบแทนและข้าวปลาอาหารที่ดีแก่เขากิน โดยในบางโอกาสก็มีแขกให้กินเหล้าขาวบ้าง สุราท้องถิ่นบ้าง สูบบุหรี่ยาเส้นจากชาวบ้านที่มวนให้บ้างอีกด้วยตามอัถภาพ

     ด้วยชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้น วัยที่เติบโตขึ้นและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นแบบฟองสบู่ของประเทศไทยในยุคนั้น ได้มีนักธุรกิจหัวใสเห็นช่องทางทำเงิน จึงติดต่อและขอนำ “นายบอด”ไปร้องเพลงให้แขก(ลูกค้า)ฟังที่ร้านอาหารในเมือง ซึ่งด้วยความทึ่งในความสามารถและความสงสารในดวงตาที่พิการ ทำให้นายบอดได้เงินมากนอกจากค่าตัวและทิปพิเศษจากแขกที่มาใช้บริการในร้านอาหารแล้ว ยังมีการไปร้องเพลงในหลายร้านอาหารอื่นๆมากขึ้น และมีการรับเชิญพิเศษในที่ต่างๆอีกด้วย ทำให้นายบอดมีเงินใช้มากขึ้น ด้วยวัยที่เป็นหนุ่มมีความคะนองมากขึ้น จึงถูกชักชวนให้ใช้เงินซื้อเสื้อผ้าและรองเท้ายี่ห้อดังของต่างชาติมาใส่ ถึงแม้จะไม่มีโอกาสมองเห็นตัวเองก็ตาม เขาได้เช่าบ้านพักอย่างดีอยู่ในเมือง และถูกชักชวนให้ลองดื่มเหล้าสีชั้นดี บุหรี่ก้นกรองและบุหรี่ของต่างชาติรวมทั้งสุราต่างประเทศจากแขกที่มาฟังเพลงและที่ซื้อกันมากินเองอีกด้วย

     ด้วยความเติบโตของร้านมีแขกมาใช้บริการมากขึ้นเพราะอยากฟังเพลงของนายบอด เถ้าแก่เจ้าของร้านจึงได้ไปหานักร้องหญิงสาวที่ตาบอดเหมือนกันมาร้องที่ร้านด้วย ทำให้ “นายบอด” และ “นางบอด”สองหนุ่มสาวนักร้องที่ตาบอดทั้งคู่ แล้วก็ยังถูกยุยงส่งเสริมให้รักกัน และด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ทั้งคู่ก็เลยอยู่กินเป็นสามีภรรยากันในที่สุด ทั้งคู่มีเงินเช่าบ้านอยู่อย่างดีมีการจ้างคนมารับใช้มาบริการ แต่ก็ไม่ได้รับพ่อกับแม่มาอยู่ในเมืองด้วยแต่อย่างใด

     ไม่นานปีต่อมา “นางบอด”ก็คลอดลูกสาวออกมาสมบูรณ์ทุกประการ เด็กน้อยมีรูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณน่ารักน่าชัง พ่อกับแม่รักใคร่ปานดวงใจ และตามใจแทบทุกอย่าง เมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็ได้เรียนในโรงเรียนในตัวเมืองอย่างดี ฝ่ายนายบอดและนางบอดซึ่งได้กินเหล้าและสูบบุหรี่บ่อยๆก็ติดใจและกลายเป็นคนติดเหล้าและติดบุหรี่ทั้งสองคนอีกด้วย นายบอดได้ถูกเพื่อนชักชวนให้เล่นการพนัน โดยเฉพาะ “ไฮโล” ถึงแม้จะมองไม่เห็น แต่ก็ฝากเพื่อนแทงให้อีกด้วย การพนันฟุตบอลก็ไม่เว้น เช่นกัน ฝ่ายลูกสาวเมื่อโตขึ้นทุกวัน ด้วยรูปร่าง หน้าตาและผิวพรรณที่สวยงาม เมื่อถูกเพื่อนๆและครูถามถึงพ่อแม่ ก็บอกว่าเป็นลูกของนายบอดและนางบอด แต่ก็ไม่มีคนเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณและฐานะอย่างนี้จะเป็นลูกของพ่อแม่ตาบอดได้อย่างไร? เมื่อถูกทักบ่อยๆ ก็เกิดความลังเลไม่แน่ใจ และเกิดความอับอาย ลูกสาวของนายบอดและนางบอดก็เลยตัดสินใจหนีจากพ่อกับแม่ไปอยู่ที่อื่นเมื่อเรียนจบชั้น ม.๓

     เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดวิกฤติ “ต้มยำกุ้ง” ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน ร้านอาหารก็มีลูกค้าลดน้อยลง และปิดกิจการไปก็มาก นายบอดและนางบอดก็มีงานลดลง มีรายได้ไม่พอกินพอใช้ ก็เลยต้องกลับไปอยู่บ้านนอกกับแม่ของนายบอด ซึ่งแม่ก็ยินดีเต็มใจและให้อภัยลูกเสมอ รายได้ของแม่นั้นแค่เลี้ยงตัวเองก็ขัดสนอยู่แล้ว เมื่อลูกชายตาบอดและลูกสะใภ้ตาบอดมาอยู่ด้วยก็ทำให้ลำบากฝืดเคืองหนักขึ้นกว่าเดิม แต่แม่ก็ไม่หวั่น ได้ออกหางานรับจ้างทั่วไปในละแวกบ้าน เพื่อนำเงินมาเลี้ยงลูกชายและลูกสะใภ้ ซึ่งบางวันต้องอดกินก็มี นายบอดและภรรยาซึ่งติดเหล้าติดและบุหรี่ด้วย เมื่องานร้องเพลงนานๆจึงจะมีคนจ้าง ทำให้เงินไม่พอกินพอใช้ ลูกสาวก็ไม่กลับมาหาและไม่รู้ไปอยู่ที่ใหน? เป็นตายร้ายดีอย่างไร?ก็ไม่รู้ ทำให้สองสามีภรรยาทะเลาะกันบ่อยๆและมากขึ้นๆทุกวัน จนนางบอดทนไม่ไหวได้แอบหนีนายบอดไปอีกคน

      และแล้วในวันหนึ่ง นายบอดได้พูดกับแม่ว่า "ผมจะร้องเพลงให้แม่ฟัง..." โดยแม่กำลังทำกับข้าวให้ลูกชายทานประจำวัน แม่กำลังทำ “ไข่เจียว”ที่ลูกชายชอบทานอยู่ในครัวใกล้ๆกับห้องที่นายบอดนั่งอยู่ โดยเพลงที่นายบอดร้องในวันนี้ไม่ใช่เพลงของไวพจน์ เพชรสุพรรณที่พรสวรรค์ได้ให้เขามาแต่อย่างใด แต่เป็นเพลง “แม่ของใคร” ของ “พรศักดิ์ ส่องแสง” โดยในวันนี้เขาตั้งใจร้องเป็นพิเศษ และกลั่นออกมาจากชีวิตส่วนที่ลึกสุดของเขาเพื่อให้แม่บังเกิดเกล้าได้ฟังนั้นเอง ขณะที่แม่กำลังง่วนอยู่กับการทำกับข้าวให้ลูกทาน จึงไม่ค่อยได้ใส่ใจนักเพราะแม่ก็ฟังเพลงของลูกมาตั้งแต่เด็กอยู่บ่อยๆแทบทุกเพลง

     แต่วันนี้แม่ต้องหยุดชะงัก! เหมือนโลกหยุดหมุน... เมื่อได้ยินเพลงใหม่ของลูก แม่หยุดฟังเหมือนถูกมนต์สะกด มันเป็นเพลงที่ไพเราะมาก มีความหมายและบาดลึกลงไปในก้นบึ้งของผู้เป็น “แม่”อย่างมาก น้ำตาของความสุขและความรู้สึกที่รับรู้ว่า "ลูกรักแม่"นั้น ทำให้แม่ร้องให้ออกมา...ยากเกินที่จะบรรยาย... เมื่อเวลาผ่านไปจนแม่คิดได้ว่าจะต้องเตรียมการรับประทานอาหารให้เรียบร้อย ก็จึงทำต่อให้เสร็จ และเพลงของลูกก็ร้องจบไปนานหลายนาทีแล้ว จึงออกจากครัวมาจะมาจูงลูกไปทานข้าวด้วยกัน

     โอ้! อนิจจา! ภาพที่แม่ได้เห็น...แทบไม่น่าเชื่อ...ลูกชายของแม่อยู่ในสภาพ “ผูกคอตาย”ด้วยเชือกผูกรองเท้ายี่ห้อดังของต่างชาติที่ลูกโปรดปานกับเสาข้างฝาบ้าน นั่งตายอย่างอเนจอนาถน่าเวทนายิ่งนัก............

     ในวันเผาศพของนายบอด มีเด็กสาวสายจากในเมืองคนหนึ่งที่พอมีจะมีน้ำใจอยู่บ้าง เดินทางจะมาเผาศพบิดาบังเกิดเกล้าเป็นการร่ำลาครั้งสุดท้าย แต่! แรงกตัญญูที่ไม่ถึง ส่วนบาปกรรมจากความอกตัญญูที่มีมากกว่า สาวน้อยคนนั้น "ถูกข่มขืน"ก่อนที่จะเดินทางถึงวัดที่จัดงานศพของบิดาผู้ให้กำเนิด ด้วยความผิดหวัง ความเสียใจ และความขมขื่นใจจนสุดที่จะรับได้ในโชคชะตา...แล้วสติเธอก็แตก...กลายไปเป็น “คนบ้า” ณ บัดนั้น

   ค. ) สรุป

   ...ไม่มีการสรุปใดๆ...ให้ผู้อ่านพิจารณากันเอาเองเถิด!...

( ผู้เขียนๆไป น้ำตาก็ไหลออกมา และเมื่อเปิดฟังเพลงนี้ด้วย มันก็ไหลมากขึ้นๆ ไม่ใช่เฉพาะน้ำที่ออกมาจากดวงตาเพียงเท่านั้น ในรูจมูกก็มีนำใสไหลย้อยออกมา เช่นเดียวกัน.................)

 

                                  พนพ เกษามา

                             ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

http://www.youtube.com/watch?v=90TwPCVrspc

http://www.youtube.com/watch?v=jRPnM7qrTPE
ไตรสิกขา

จันทโครพ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง article
สตี สตรี สุภาพสตรี article
ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ
“พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์ “พระพุทธองค์” article
การทำบุญ article
โสนน้อยเรือนงาม article
ไกรทอง article
กรรมของ "ขูลู-นางอั้ว" article
นิทาน : อุทัยเทวี
มหาเวสสันดรชาดก article
พระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า article
มงคลชีวิต article
มัทนพาธา article
ตำนาน : สิงหไตรภพ
กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง article
ผลกรรม : จากการทำร้ายพระโพธิสัตว์
ความรักของคู่บุญบารมี article
ละเวันการทำชั่ว article
กาลามสูตร
โสนน้อยเรือนงาม
กราบสักการะบูชาสี่งที่เป็นมงคลสูงสุด 6 อย่าง คือ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.