ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง article

 กรรมของ พระลอ พระเพื่อน พระแพง

                   ***************************

ก.                       มูลเหตุจูงใจ

        จากการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของ “กฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด”ของเวไนยสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฎนั้น ทำให้พบว่าเป็นสัจธรรมความจริงอย่างแน่นอน ซึ่ง เที่ยงตรงและยุติธรรมมาก จึงได้ทำการศึกษาและค้นคว้าทั้งใน “พระไตรปิฎก” และในหลักสูตรการศึกษาทั้งทางโลก และโดยเฉพาะในทางธรรม ตลอดจนคำสั่งสอนจาก “พระอริยะเจ้า”ผู้รู้แจ้งและรู้จบทั้งหลาย และที่สำคัญที่สุดคือจากการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการ “วิปัสสนากรรมฐาน” ก็ทำให้ได้ความรู้ และเกิดปัญญาที่ดีขึ้นมา ทำให้เข้าใจกฏของธรรมชาติได้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น

          เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจและเป็นเรื่องสะเทือนใจมาก ก็คือ เรื่องของ“พระลอ – พระลักษณวดี – พระเพื่อน – พระแพง”ที่เป็นโศกนาฏกรรมและตำนานรักสะเทือนใจ ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยทางภาคเหนือในในอดีตกาล ซึ่งก็ได้เล่าขานสืบต่อกันมาและมีการแต่งเป็นตำรา และได้มีการนำมาเรียนในหลักสูตรการศึกษาของไทยจนถึงทุกวันนี้ นั้นก็คือ “ลิลิตพระลอ”นั้นเอง

ข.                       ที่มาของกรรมที่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ

         ย้อนกลับไปหลายพันปี(ช่วงปฐมกาลของโลกมนุษย์)ที่ผ่านมา บนแผ่นดินประเทศจีนในปัจจุบัน มีเทพบุตรตนหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์ ได้ถูกอัญเชิญจากเหล่าเทวดาโดยเฉพาะ “ท้าวสักเทวราช” หรือ “พระอินทร์” หรือ “เง็กเซียนฮ่องเต้”ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ต่างๆ อันจะเป็นการเพิ่มพูนและสร้างสมบุญบารมีให้มากขึ้นตามวิถีแห่งพระโพธิสัตว์อีกด้วย ซึ่งเทพบุตรตนนั้นก็รับเชิญและได้มาเกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาชื่อ “โฮอี้” ซึ่งเขาเป็นคนดี มีความกตัญญู มีรูปงาม มีสติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดมาก ที่สำคัญเขามีพรสวรรค์ในการใช้อาวุธ คือ “ธนู”อย่างดี ไม่มีใครเทียบได้ในปฐพี และในกาลครั้งนี้ก็ได้มีนางฟ้าหรือเทพธิดาตนหนึ่งที่เป็นภรรยาของเขาบนสรวงสวรรค์ก็อาสาลงมาเกิดเพื่อตามมาเป็นภรรยาและรับใช้ปรนนิบัติเขาบนโลกมนุษย์อีกด้วย โดยเกิดเป็นลูกสาวชาวบ้านธรรมดาเช่นกัน ชื่อ “ฉางเอ๋อ”นางเป็นคนดี มีความกตัญญู และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาก และที่สำคัญเขามีรูปร่างที่สวยงามราวกะนางฟ้าเดินดินเลยทีเดียว โดยทั้งคู่เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มสาวก็ได้ผูกสมัครรักใคร่และได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมกันยิ่งนัก ทุกคนต่างสนับสนุนยินดี และยึดเอาเป็นแบบอย่างกันทุกหมู่บ้านแถบนั้น

          และแล้วเหตุการณ์อันสร้างความเดือดร้อนของโลกมนุษย์ในยุคนั้นก็เกิดขึ้นคือ มีโอรสของเง็กเซียนฮ่องเต้กับพระมเหสี ได้เกิดเป็น “พระอาทิตย์(พระสุริยะ)”โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน ๑๐ ตน(ดวง) ซึ่งต่างองค์ต่างซุกซน ได้แข่งขันกันท่องเที่ยวไปในอากาศบนสรวงสวรรค์ และได้แข่งกันส่องแสงมายังโลกมนุษย์อีกด้วย ทำให้โลกมนุษย์เดือดร้อนหนัก มนุษย์และสัตว์บนโลกต่างเดือดร้อนอดตาย ข้าวปลาอาหารและพืชพันธุ์ล้มตาย แม่น้ำลำธารต่างๆก็เหือดแห้ง เกิดการจลาจล เกิดกลียุค ข้าวยากหมากแพง ผู้คนต่างจี้ปล้น ขโมยและเข่นฆ่าแย่งชิงอาหารและน้ำดื่มน้ำอาบตลอดจนน้ำในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งต่างก็ล้มตายเลือดนองท่วมแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขก็เดือดร้อนและหมดปัญญาช่วยเหลือราษฎรและหมู่สัตว์ทั้งหลายได้ สมบัติในท้องพระคลังและสะเบียงอาหารก็ร่อยหลอลงทุกวันๆ

          จึงได้ประชุมปรึกษาโหรหลวงและผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายว่าจะต้องทำอย่างไร? มีใครบ้างที่จะมาช่วยและกอบกู้สถาณการณ์นี้ได้บ้าง ซึ่งต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า มีหนุ่มชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคนกตัญญู และมีความเฉลียวฉลาดมาก ที่สำคัญเขาเป็นนักแม่นธนูอันดับหนึ่งในปฐพี เขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ จึงได้พากันมาขอร้องและอ้อนวอนให้เขาช่วยเหลือและได้ขอแรงให้ภรรยาสุดที่รักของเขาให้ช่วยขอร้องให้สามีช่วยเหลือเหล่ามนุษย์และพืช ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายบนโลกมนุษย์นี้ด้วย  

          ซึ่งน้ำใจและวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบุญบารมีในทุกภพทุกชาติที่เกิดมา ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม ก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียว คือการบำเพ็ญบุญบารมีให้เต็มสมบูรณ์ นั้นก็คือ “บารมี ๓๐ ทัศน์” เพื่อการที่จะได้ “ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” กลายเป็น “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”ในอนาคตกาลนั้นเอง

          เขาจึงตกลงรับปากจะช่วย แล้วก็ได้จุดธูปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เข้าสมาธิเพื่อให้เกิดฌานอภิญญา เพื่อพบปะพูดคุยและขอร้ององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ให้บอกกล่าวและสั่งสอนให้พระโอรสของพระองค์ คือพระอาทิตย์ทั้ง ๑๐ ดวงนั้น ไม่ให้แข่งกันเล่นซุกซน และส่องแสงมายังโลกมนุษย์พร้อมกัน เพราะสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเอง ซึ่งองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ก็รับปากจะช่วยพูดคุยและสั่งให้ยุติพฤติกรรมนั้นกับพระโอรสทั้ง๑๐ นั้นให้ แต่โอรสทั้ง๑๐ พระองค์นั้น ก็ไม่เชื่อฟังและทำตามแต่อย่างใด จนองค์อินทร์ผู้บิดาจนใจไม่รู้จะทำอย่างไรได้  แต่ความเดือดร้อนและการล้มตายบนโลกมนุษย์หนักขึ้นทุกวันๆ

          และแล้วโฮอี้ก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องกระทำการหยุดยั้งพระอาทิตย์ทั้ง ๑๐ นี้ให้ได้ เขาจึงได้ปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขา “คุนหลุน” แล้วก็หยิบธนูคู่ใจขึ้นมา แล้วทำการอธิษฐานจะขอปลิดชีพดวงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ไม่ให้เดือดร้อนและล้มตายไปมากกว่านี้อีกแล้ว แล้วเขาก็ปล่อยลูกธนูพุ่งแหวกอากาศส่งเสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วทั้งจักรวาล ลูกธนูพุ่งเข้าเสียบใจกลางดวงอาทิตย์ที่เป็นโอรสขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้แม่นราวกับจับวาง พลันดวงอาทิตย์ก็ดับมืดลงถึงกาลมรณะทันที โดยโฮอี้ยิงธนูปลิดวิญญาณดวงอาทิตย์ไป๙ ดวง เขาเหลือดวงอาทิตย์ไว้เพียง ๑ ดวง(คือดวงอาทิตย์ในปัจจุบันนี้นั้นเอง) เพื่อให้ส่องแสงสว่างและให้ความอบอุ่นแก่ชาวมนุษย์และสรรพสัตว์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกมนุษย์ใบนี้ มาจนถึงทุกวันนี้

         (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ฉางเอ๋อตำนานพระจันทร์คู่โลก”)

ค.                       บทส่งท้าย

         กฎแห่งกรรมยังคงวนเวียนใน “สังสารวัฏ”นี้อย่างไม่รู้จบรู้สิ้น จนกว่าว่าดวงจิตเหล่านั้นจะบรรลุ “พระนิพพาน”นั้นเอง จากเหตุการณ์และการกระทำของโฮอี้พระโพธิสัตว์ในครั้งนั้น ก็ส่งผลมาถึงทั้ง ๓ พระองค์ คือ “พระลอ” “พระเพื่อน” และ “พระแพง” ต่างได้รับกรรมจากครั้งโน้นที่ตามมาถึงในครั้งนี้ ดังรายละเอียดใน “ตำนานรักอมตะ พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”หรือ “กฎแห่งกรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”นั้นเอง

        เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาหลายพันปี หนุ่มน้อยหรือจักรพรรดิ“โฮอี้”ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็น “พระลอ” ส่วน “แม่ชีหวังโม่” หรือ “เจ้าแม่หวังโม่” ผู้เป็นภรรยาองค์หนึ่งของเทพบุตรโฮอี้บนสรวงสวรรค์ ก็ได้มาเกิดเป็น “พระเพื่อน” ส่วน “ฉางเอ๋อ”นั้น ก็กลับชาติมาเกิดเป็น “พระแพง”นั้นเอง”

           ซึ่งแปลกแต่จริง! คือว่า ลูกธนูที่ยิงมามากมายราวกะห่าฝนเพื่อฆ่าพระลอ กับพระเพื่อน และพระแพงนั้น ได้ถูกและฝังในร่างของทั้ง ๓ พระองค์เพียง ๙ ดอกเท่านั้น?

         (ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน เรื่องของ “กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”)

 

    …………………………………………………

                                             

                            ศิษย์ตถาคต

                   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไตรสิกขา

จันทโครพ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง article
สตี สตรี สุภาพสตรี article
ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ
“พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์ “พระพุทธองค์” article
การทำบุญ article
โสนน้อยเรือนงาม article
ไกรทอง article
กรรมของ "ขูลู-นางอั้ว" article
นิทาน : อุทัยเทวี
มหาเวสสันดรชาดก article
พระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า article
มงคลชีวิต article
มัทนพาธา article
ตำนาน : สิงหไตรภพ
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ผลกรรม : จากการทำร้ายพระโพธิสัตว์
ความรักของคู่บุญบารมี article
ละเวันการทำชั่ว article
กาลามสูตร
โสนน้อยเรือนงาม
กราบสักการะบูชาสี่งที่เป็นมงคลสูงสุด 6 อย่าง คือ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.