ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน




หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด article

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

(วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)

   *************************

ก.  เกริ่นนำ

   หากทำการศึกษาค้นคว้าให้ดีๆแล้วจะพบว่า “พระอริยะเจ้า”ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ เกรียงไกร และมีชื่อเสียงโด่งดัง ตลอดจนมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากที่สุดบนแผ่นดินไทย เห็นจะไม่มีใครเกิน “หลวงปู่ทวด” ทั้งๆที่หลวงปู่เป็นพระที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา(ในปลายรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา ผู้เป็นพระบิดาของ ๓ ศรีพี่น้อง คือ พระองค์ทอง พระองค์ดำ และพระองค์ขาว) และทั้งในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาและแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันก็มีพระอริยะเจ้ามากมาย แต่ก็ยังไม่เทียบเท่าหลวงปู่ทวดได้เลย ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ

   จนมีคำพูดและหลักฐานยืนยันกันมานานแล้วว่า “ใครที่บูชาและห้อยพระหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวด ไม่ว่ารุ่นไหนก็ช่าง ไม่มีใครตายโหง?”

   ทำไม? จึงเป็นเช่นนั้น

ข.  ความสำคัญ(โดยย่อๆ)

   “หลวงปู่ทวด” หรือ “เด็กชายปู” หรือ “สามเณรปู” เมื่อตอนที่ท่านเกิดมาในแผ่นดินภาคใต้ของแผ่นดินไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็มีปาฏิหาริย์ คือ มีงูใหญ่ “งูบองหลา”นำลูกแก้วมาให้ท่านด้วย(ลูกแก้วสารพัดนึก) ครั้นเมื่อเดินทางขึ้นมาศึกษาหาความรู้ในเมืองหลวงคือ “กรุงศรีอยุธยา” โดยขออาศัยเรือของพ่อค้ามาด้วยนั้น ก็มีปาฏิหาริย์อันลือลั่น เป็นที่กล่าวขานและโด่งดังมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ท่าน หลวงพี่ปูได้กระทำปาฏิหาริย์ “เหยียบน้ำทะเลจืด”นั้นเอง

   และยังมีสิ่งที่หลวงปู่ได้ทำและเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนา แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหรือราชอาณาจักรสยามในครั้งกระโน้นมากมาย จะขอยกตัวอย่าง ๒ เรื่อง หรือ ๒ เหตุการณ์ใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

๑.           ในคราวที่ชาวศรีลังกาซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ ได้มาค้าขายในสมัย “พระองค์ขาว” หรือ “สมเด็จพระเอกาทศรถ”(แต่จริงๆแล้วมีวาระแอบแฝงซ่อนเร้น คือ อยากได้แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้น) จึงให้พราหมณ์นำอักษรภาษาบาลีที่ทำจากทองคำ อันเป็นคำสั่งสอนของ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”ที่มีทั้งหมด “๘,๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์”  อันเนื่องจากว่ากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าแห่งศรีลังกาต้องการแผ่อำนาจบารมีและล่าเมืองขึ้น แต่ไม่กล้าสู้รบและทำสงคราม อันเนื่องมาจากได้ยินกิตติศัพท์และพระบรมเดชานุภาพของ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “พระองค์ดำ” ถึงแม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว แต่พระอนุชา คือ “พระองค์ขาว”ก็กำลังครองราชย์สมบัติสืบต่ออยู่ในขณะนี้ จึงใช้เล่ห์เพทุบาย อันเนื่องมาจากว่าวิเคราะห์แล้วว่า กรุงสยามมีศึกสงครามยาวนาน การทางพระพุทธศาสนาคงจะอ่อนแอ จึงท้าแข่ง “แปลพระอักษร”ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะได้เมืองขึ้นเป็นแน่ หากพระมหากษัตริย์ไทยหลงกล โดยสมเด็จพระเอกาทศรถก็รับท้าพนันด้วยเลือดกษัตริย์ขัตติยาและศักดิ์ศรีแห่งพระอริยะเจ้าบนราชอาณาจักรสยาม  โดยต้องหาคนแปลพระอักษรให้ได้ภายใน ๗ วัน แต่ปรากฏว่าไม่มีพระอริยะเจ้ารูปไหนจะทำได้เลย เมื่อใกล้จะครบกำหนดแล้ว ในคืนวันที่ ๖ พระองค์ขาวมีนิมิตฝันว่า “มีช้างดำตัวหนึ่งได้เดินทางมาด้านทิศตะวันตกของพระราชวัง และได้เข้ามาในพระราชวังแล้วร้องคำรามลั่น” แล้วพระองค์ก็สะดุ้งตื่นจากพระบรรทม จึงให้โหรมาทำนาย ได้ความว่า ...กรุงศรีอยุธยาถึงคราวรอดแล้ว จะมีพระอริยะเจ้าผู้มีบุญบารมีใหญ่มาช่วยแปลพระอักษร...จึงให้ทำการค้นหาและนิมนต์หลวงพี่ปูมาช่วยแปลอักษรในพระราชวังซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้ว ซึ่งเมื่อพวกพราหมณ์เห็นหลวงพี่หนุ่มน้อยก็ทำทีท่าในทางปรามาส ดูหมิ่น และดูแคลน

   หลวงพี่ปูจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานและแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรสยาม และบุญบารมีในการที่พระองค์ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานในการที่จะได้ “ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ” เพื่อการที่จะได้เป็น “พระพุทธเจ้า”พระองค์หนึ่งในอนาคตกาล แล้วพระคุณเจ้าก็ทำสำเร็จ และยังทราบอีกว่า ยังขาดอักษร ๗ ตัว ซึ่งท่านยังรู้ด้วยว่าหายไปเพราะพราหมณ์ทั้ง ๗ ได้นำไปซ่อนไว้ในมวยผม ๗ ตัวอักษร คือ “สัง วิ ฐา ปุ กะ ยะ ปะ” สร้างความตกตะลึงและเกรงขามให้กับพราหมณ์เหล่านั้น ต่างเกรงกลัวและเคารพในความสามารถและบุญญาธิการของพระหนุ่มน้อยผู้มีสีผิวกายสีดำรูปนี้ยิ่งนัก จึงก้มลงกราบสักการะบูชา ขอขมา และขอยอมแพ้ในที่สุด จึงได้มอบทรัพย์สมบัติในเรือสำเภาที่ขนมาทั้งหมด และขอเป็นไมตรีและส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับกรุงศรีอยุธยาทุกปี สร้างความดีพระทัยมาสู่พระมหากษัตริย์ไทย และสร้างความสุข ความดีใจมาสู่ชาวสยามอย่างล้นพ้น สมเด็จพระเอกาทศรถได้พระราชทานสมณศักดิ์ให้ท่านเป็น “พระราชสามีรามคุณูปมาจารย์”ซึ่งถือได้ว่า ท่านเป็น “เจ้าคุณ”ที่มีอายุน้อยที่สุดในแผ่นดินสยามเลยทีเดียว

๒.           ในกาลต่อมาหลังจากนั้นหลายปี ชาวสยามกรุงศรีอยุธยาได้เกิดโรคร้าย คือ “โรคห่า” หรือ “อหิวาตกโรค” ซึ่งระบาดล้มตายลงอย่างระเนระนาด ทำอย่างไรก็ไม่บรรเทา พระมหากษัตริย์ทรงปริวิตกและสงสารประชาราษฎรยิ่งนัก ทรงหมดหนทางก็ให้นึกถึงหลวงพี่ปูขึ้นมา แล้วกราบนิมนต์ให้พระคุณเจ้าช่วยด้วย หลวงปู่ทวดหรือหลวงพี่ปูก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นเดิม แล้วก็ได้ทำ “น้ำพระพุทธมนต์”ให้ไปประพรม และรดพื้นดินและรดชาวกรุงศรีอยุธยา ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจมาก ปรากฏว่าโรคร้ายหยุดชะงักและหายไปในเร็ววัน สร้างความดีใจ และนำความสุขมาสู่พระมหากษัตริย์และชาวสยามยิ่งนัก หลวงปู่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระสังฆราชสามีรามคุณูปมาจารย์” ซึ่งถือได้ว่า เป็น “สมเด็จพระสังฆราช”ที่มีอายุและพรรษาน้อยที่สุดบนแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยเลยทีเดียว ซึ่งหลวงปู่ก็สนองพระราชศรัทธา แต่เมื่อครบ ๗ วันหลวงปู่ก็ถวายตำแหน่งคืน และขอพระราชานุญาตออกธุดงค์และบำเพ็ญเพียรต่อไป

   อันคุณงามความดีและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดที่มีต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดินไทยมีมากมายคณานับ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

   ค.บทสรุปส่งท้าย

   “หลวงปู่ทวด”คือ “พระมหาโพธิสัตว์”ที่ลงมาเกิดเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ครบ คือ “บารมี ๓๐ ทัศ” ในการที่จะได้ “ตรัสรู้” เป็น “พระพุทธเจ้า”พระองค์หนึ่งในอนาคต หลวงปู่ทวดท่านได้ให้การปกป้องรักษาและคุ้มครองพระพุทธศาสนา แผ่นดินไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาและตลอดไป และยังปกปักรักษาและคุ้มครองคนดีๆทั่วทั้งโลก ซึ่งมีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำว่าชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอื่นแต่เคารพและสักการะบูชาในหลวงปู่ทวด ล้วนมีชีวิตที่ดีและรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆมาได้ราวกับมีปาฏิหาริย์

     ดังนั้นพี่น้องชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายสมควรแล้วที่จะทำการศึกษาประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ทวด แล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของท่าน ซึ่งจะนำความอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญ และแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติและความหายนะต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

     ซึ่ง “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”(หลวงปู่ทวดกลับชาติมาเกิด) แห่งวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านได้มีมหาเมตตาและมหากรุณาสั่งสอนลูกศิษย์เป็นนิมิตให้รู้ว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่ทวดเป็น “พระมหาโพธิสัตว์” ผู้มีบุญบารมีใหญ่

  อีกทั้งพระอาจารย์ของผู้เขียนยังได้เมตตาสั่งสอนไว้ว่า ในอดีตชาติก่อนนั้น หลวงปู่ทวดก็เคยเกิดเป็น “หลวงตาแห่งเกาะแก้วพิสดาร”ผู้ที่มีพระคุณมากล้นและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของ “สุดสาคร” ผู้เป็นลูกชายของ “แม่นางเงือก” และ “พ่อพระอภัยมณี” และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระองค์นี้ ก็คือ “พระศรีอริยะเมตไตรยพระพุทธเจ้า”ในอนาคตกาลนั้นเอง

  ....................................

 

             จาก  ศิษย์ตถาคต/ศิษย์หลวงปู่

                       ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕




การบริหารโดยอาศัยภูมิปัญญาตะวันออก

พระรถ-เมรี : นางสิบสอง article
เล่าปี่ article
ตำนานเมืองพิมาย : ท้าวปาจิต - นางอรพิม article
อิเหนา article
พระลอ พระลักษณวดี พระเพื่อน พระแพง
ศกุนตลา article
อิเหนา article
ตำนานรักอมตะ "นางอุสา - ท้าวบารส"
กำเนิดมหากาพย์ "มหาภารตะ" article
บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
มหาสตรี : สาวิตรี article
หลวิชัย - คาวี article
พระรถเมรี หรือ นางสิบสอง article
การแก้ปัญหาของมนุษยชาติ article
ทศพิธราชธรรม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.