ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
กรรมข้ามภพชาติ article

กรณีศึกษา : อำนาจกรรมข้ามภพชาติ

ของ “ผาแดง-นางไอ่” กับ “ปาจิต-อรพิม”

 

   ************************

 

ก.                       เกริ่นนำ

ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ ก็ได้รับรู้และได้เห็น “ประเพณีบุญบั้งไฟ”ของชาวอีสาน ได้เห็นขบวนแห่บั้งไฟใหญ่โต สวยงามตระการตา มีการฟ้อนรำ และเล่นดนตรีพื้นบ้านประกอบ มีการจุดบั้งไฟแข่งขันกัน โดยเฉพาะที่ติดตาและคาใจก็คือว่า ...ใครสองคนที่เป็นชายหนุ่มน้อยรูปหล่อแต่งตัวคล้ายกษัตริย์โบราณแถบอีสานที่นั่งมาคู่กับสาวน้อยที่สวยงามที่แต่งตัวเป็นสาวชาววังทางอีสานในสมัยโบราณ... โดยรับทราบและเข้าใจในเวลาต่อมาภายหลังว่า เขาทั้งคู่ คือ “ท้าวผาแดงและนางไอ่คำ” เจ้าของตำนานและนิทานพื้นบ้านที่โด่งดังที่สุดของชาวอีสานนั้นเอง ซึ่งในบางขบวนแห่บั้งไฟนี้ ก็ได้มีขบวนแห่ กระรอกน้อยสีขาว ซึ่งทางอีสานเรียกว่า “กระฮอกด่อน” ผู้ที่แปลงกลายมาจากพญานาคหนุ่มเมืองบาดาลนามว่า “พังคี” ผู้เป็นบุตรชายของ “พญาศรีสุทโธนาคราช”เจ้าแห่งบาดาลฝั่งอีสาน “ลุ่มแม่น้ำโขง”ของไทยและลาวนั้นเอง

เมื่อตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจที่มาและเรื่องราวของประวัติศาสตร์ มุ่งหาแต่ความสนุกสนานในการดู และการละเล่นในประเพณีเท่านั้น โดยเฉพาะการทำบั้งไฟและจุดบั้งไฟเล็กๆแข่งกัน พอโตมาเป็นเด็กนักเรียนและเป็นวัยรุ่นก็ได้ศึกษาเจาะลึกลงไปอีก เพราะสนใจในเวไนยสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่คิดว่ามีอยู่จริง คือ “พญานาคราช”ที่อยู่ใน “เมืองบาดาล”ใต้พื้นดินว่าจะมีอยู่จริงหรือ ที่สำคัญที่สนใจมากในขณะนั้นก็คือประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และวีรกรรมของบรรพบุรษอีสานในยุคโน้น โดยเฉพาะการที่บ้านเมืองต้องล่มจมลงไปในดินกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง ๒ แห่ง คือที่ “หนองหารหลวง” อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ “หนองหารน้อย” อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

แต่เมื่อประมาณเกือบจะสิบปีที่ผ่านมานี้ ได้มุ่งศึกษาและเจาะลึกมากขึ้น โดยเฉพาะใน “พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดยเฉพาะในเรื่องของ “กฎแห่งกรรม” และ “การเวียนว่ายตายเกิด”ของเหล่าเวไนยสัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่เกิดใน “สังสารวัฏ”อันไม่รู้จบรู้สิ้นและไม่รู้ต้นรู้ปลายอันนี้ โดยการศึกษาจาก “ตำรา” และจาก “ครูอาจารย์” โดยเฉพาะจาก “พระอริยะเจ้าผู้มีฌานอภิญญา” และ “พระอรหันต์”ทั้งที่ละสังขารและยังทรงสังขารอยู่ในปัจจุบันนี้ ทำให้เข้าใจมากขึ้น

โดยเฉพาะประเด็นคำถามที่อยากรู้และอยากเข้าใจให้แจ่มแจ้งที่ว่า…ในยุคของตำนานผาแดงนางไอ่ ที่มีการชิงรักหักสวาทระหว่าง “ท้าวผาแดง” “พญานาคพังคี” และ “นางไอ่คำ” จนเกิดการเข่นฆ่าและเกิดบ้านเมืองล่มจมลงไปในพื้นดิน โดยเห็นเป็นหลักฐานปรากฏอยู่มาจนทุกวันนี้ และเรื่องของเหล่ากองทัพวิญญาณผีนำโดย “ผีท้าวผาแดง”ที่ทำสงครามโดยการยกพวกผีไปทำการรบกันกับ กองทัพของเหล่าพญานาคเมืองบาดาล นำโดย “พญานาคศรีสุทโธนาคราช” จนเดือดร้อนไปทั้งสามภพทำให้ ท้าวสักกะเทวราช” หรือ “พระอินทร์”ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์จำต้องส่ง “ท้าวเวสสุวรรณ”มาหย่าศึกในครั้งกระโน้น โดยผู้เขียนสนใจว่า หลังจากภพชาตินั้นแล้ว กรรมจากชาตินี้ไปส่งผลอย่างไร ในชาติไหนอย่างชัดเจน และอย่างไร…

 

ข.                       เรื่องราว(โดยย่อๆ)

๑.    จากการที่พญานาคหนุ่มเมืองบาดาล นามว่า “พังคี”ได้แปลงกายเป็นกระรอกเผือก(กระฮอกด่อน)ที่แขวนกระดิ่งทองที่คออย่างสวยงามและน่ารัก เพื่อมาล่อหลอกให้ “นางไอ่คำ”พระธิดาแสนสวย แห่งเมือง “เอกซะทีตา”อยากได้มาเลี้ยงไว้ แต่นายพรานไม่เข้าใจในคำสั่งที่ “ให้จับมาให้ได้” แต่ “นายพราน”ก็พยายามจับ แต่ยากนักจับแทบไม่ได้ จึงจำต้องจับตาย ก่อนตายกระรอกเผือกหรือท้าวพังคีก็ได้อธิษฐานจิตให้มีขนาดตัวใหญ่ขึ้น และให้มีเนื้อเพียงพอเลี้ยงชาวเมืองเอกซะทีตาได้ทั้งเมือง เมื่อเหล่าบริวารของพญานาคพังคีกลับไปบอก “พญาศรีสุทโธนาคราช”ผู้เป็นบิดาของพังคี ก็โกรธจัดมาก ได้ออกคำสั่งให้เหล่าพญานาคเมืองบาดาลทั้งหลายว่า “...พวกมึงจงไปถล่มเมืองเอกซะทีตาให้ล่มจมบัดเดี๋ยวนี้ และใครที่กินเนื้อลูกของกูพวกมึงจงอย่าไว้ชีวิตพวกมัน!...” และแล้วเมืองเอกซะทีตาก็ล่มจมลง และผู้คนชาวเมืองที่กินเนื้อกระรอกเผือกก็ถูกเหล่าพญานาคฆ่าตายหมดสิ้น จะเหลือก็เพียง “พวกแม่หม้าย”ทีเขาไม่ได้แบ่งเนื้อกระรอกเผือกให้กินนั้นเอง

                  ฝ่าย “ท้าวผาแดง”เจ้าชายหนุ่มน้อยรูปหล่อ แห่งเมือง “ผาโผง”ได้ขี่ “ม้าบักสาม”มาหานางไอ่คำ ที่ทั้งคู่ได้ผูกสมัครรักใคร่กันปานจะกลืนกินก่อนหน้านั้นแล้ว และหากพญานาคพังคีไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้บั้งไฟของพระองค์ “แตกกลางบั้ง” หรือ “แตกกลางอากาศ” พระองค์ก็คงจะชนะการแข่งขันบั้งไฟกับ “พระยาขอม”พระบิดาของนางไอ่คำ และคงจะได้แต่งงานอภิเษกสมรสกันไปแล้วก่อนหน้า แต่เมื่อพลาดหวัง จึงกลับไปบ้านเมืองของตนแล้วก็ให้ร้อนรนกระวนกระวายใจอยากมาหาและอยู่ใกล้ยอดดวงใจของพระองค์ทุกนาที  แต่เหตุการณ์กลับบานปลายและเกิดเรื่องใหญ่โตเกินที่จะยั้บยั้งได้ แต่ท้าวผาแดงนั้นพระองค์มีสติและเฉลียวใจจึงไม่รับประทานเนื้อกระรอกที่นางไอ่คำคนรักทำมาให้รับประทานแต่อย่างใด ได้แต่ทานอย่างอื่นแทน เมื่อตกดึกขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อน ก็มีเสียงบ้านเมืองถล่มจมลงสู่พื้นดินดังครืนๆ พระองค์รีบพานางไอ่คำคนรักขึ้นขี่ม้าบักสามเพื่อนยาก มุ่งหน้าหนีไปเมืองผาโพงของตัวเองอย่างสุดความสามารถ แต่ด้วยเหตุที่นางได้รับประทานเนื้อกระรอกพังคีไปแล้ว และแล้วจุดสุดท้ายที่นางต้องถูกพญานาคใช้หางตวัดรัดตัวนางลงสู่บาดาล ณ บริเวณ “หนองหารน้อย”ในปัจจุบัน

ฝ่ายท้าวผาแดงและม้าบักสามซึ่งตกใจสุดขีด จึงได้เสียหลักล้มลง ท้าวผาแดงกระเด็นไปกระแทกพื้นดินสลบไปในทันที นานจนข้ามคืนและหมอกน้ำค้างลงจัดจึงได้สติฟื้นคืนมา จึงแข็งใจกลับเมืองผาโพงอย่างบอบซ้ำและทุกข์ทรมานเกินผู้ใดจะเข้าใจ พระองค์ถึงแม้จะเข้าใจว่าเกิดจากอะไร แต่ยอมรับไม่ได้ ที่เหล่าพญานาคได้ทำลายความฝันและทำร้ายคนรักและบิดามารดาตลอดจนบ้านเมืองและชาวเมืองของคนรักของพระองค์ไป โดยเฉพาะการพรากคนรักปานดวงใจของพระองค์จมลงสู่พื้นดินหายไปต่อหน้าต่อตา พระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า เมื่อตายไปขอให้ได้เป็นวิญญาณผีที่มีอิทธิฤทธิ์และมีบริวารมาก เพื่อที่จะตามไปรบกับเหล่าพญานาคเมืองบาดาล และนำวิญญาณของคนรักของตนกลับคืนมา แล้วพระองค์ก็กลั้นใจตายบนปราสาทเมืองผาโผงนั้นเอง

ท้าวผาแดงสิ้นพระชนม์ขณะมีอายุยังไม่เต็ม ๑๘ ปี ส่วนนางไอ่คำก็สิ้นพระชนม์ขณะอายุยังไม่เต็ม ๑๖ ปีเลย

 

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ใน "ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ"

http://www.sujipuli.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539242725   

 

๒.   หลังจากนั้นมาหลายพันปี ในตำนานและนิทาน เรื่อง “ท้าวปาจิต – นางอรพิม” และ “ตำนานเมืองพิมาย”(อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน) ค้นพบว่า

โดย“พญาศรีสุทโธนาคราช”ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ เกิดเป็น  “ท้าวพรหมทัต” ผู้ปกครอง “เมืองพรหมทัต”(ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า “เมืองพิมาย”จนถึงปัจจุบัน)

ฝ่าย “ท้าวผาแดง”ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็น “ท้าวปาจิต” เจ้าชายผู้เป็นสมเด็จพระยุพราชในการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ ของ “นครธม”แห่ง “ราชอาณาจักรขอม”ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดในสุวรรณภูมิทวีปแห่งนี้ในยุคนั้น

ฝ่าย”พระธิดาไอ่คำ”ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็น”นางอรพิม”ผู้เป็นที่รักของท้าวปาจิตเหมือนเดิม โดยเกิดเป็นลูกสาวของ “นางบัว” และ “นายมี”ชาวไร่ชาวนายากจนแต่มีบุญบารมีมาก ที่มีถิ่นฐานใกล้กับ “อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง” ในจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน

ส่วน “พังคี”ได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์และได้บวชเป็นสามเณร คือ “เณรเรือลอย”หรือ “เถรเรือลอย”ที่ต้องตายบน “ต้นมะเดื่อ”เหมือนเดิม

โดย”พราน”ที่ทำการจับและฆ่ากระรอกเผือก(พังคี) กลับชาติมาเกิดเป็น “พระยาราม”ผู้เป็นหัวหน้าทหาร(แม่ทัพ)ของท้าวพรหมทัต ที่ได้นำทหารจากเมืองพรหมทัตมาจับเอาอรพิมไปถวายท้าวพรหมทัต

และ”พญานาคหนุ่ม”(ตนที่พรากนางไอ่คำไปจากท้าวผาแดง โดยใช้หางรัดแล้วกระชากให้ตกลงจากหลังม้าบักสามจมลงสู่เมืองบาดาล)กลับชาติมาเกิดเป็น “พรานนกเอี้ยง”นั้นเอง

 

อ่านรายละเอียดได้ใน "ปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย"

 

http://www.sujipuli.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539363733

 

 

ค.                       บทสรุป(ส่งท้าย)

๑.  “กรรมเวรข้ามภพชาติได้”

๒. “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

๓.  “ใครจะใหญ่เกินกรรม”

๔.  “เนื้อคู่”(บุพเพสันนิวาส)กันแล้ว ไม่แคล้วกันหรอก!

๕.  “พญานาค” กับ “พญาครุฑ”ย่อมไม่ถูกกัน เป็น “อริ” หรือ “ศัตรู”กันนั้นเอง

 

          …………………………………………

 

 

                     จาก ศิษย์ตถาคต/คนอีสาน

                   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
วิปัสนากรรมฐาน

วิไลกัลยา รักแสนเศร้าของพระองค์ดำ article
สุวรรณสิรสาชาดก article
กรรมฐาน อาวุธทางปัญญา article
๑๕ วัดต้นแบบปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน ๔
จำปาสี่ต้น
พระเอกนางเอก article
ปลาบู่ทอง article
ตัวอย่างวิญญาณของพ่อช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
วิปัสสนากรรมฐาน article
กรรมของ "พระรถ-เมรี"
พาราณสิราชชาดก article
สังข์ทอง - รจนา article
ท้าวจตุโลกบาล article
ตำนานการบูรณะพระปฐมเจดีย์ และการสร้างพระประโทนเจดีย์ article
ทิณวงศ์ชาดก
สิงหไกรภพ article
กุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย article
พระโคบุตร article
มณีพิชัย
คู่บุญบารมี article
พระนล นางทมยันตี article
ความลับสวรรค์ article
ความลับสวรรค์ article
อำนาจกรรม article
ฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์ article
นิทานชาดก : อ้ายร้อยกาบลาน article
ฤาษีหลอกกินเหี้ย article
บาปกรรม และนรกมีจริง article
พระอริยะเจ้า : ที่พึ่งของเวไนยสัตว์ article
สติปัฏฐาน 4 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.