ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
นิยตโพธิสัตว์ article

 ***** “นิยตโพธิสัตว์” *****

...........................................

(ก)   คำถาม : “พระโพธิสัตว์” หมายถึงอะไร?

(ข)  คำตอบ :

“พระโพธิสัตว์” หมายถึง  ผู้(สัตว์)ที่กำลังบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อการที่จะได้ “ตรัสรู้” เป็น “พระพุทธเจ้า” ในอนาคต แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ

(๑)  “นิยตโพธิสัตว์” หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน

(๒) “อนิยตโพธิสัตว์” หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมี แต่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด

(ค) หมายเหตุ :        

               “นิยตโพธิสัตว์” ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าจะได้ “ตรัสรู้” เป็น “พระพุทธเจ้า” พระองค์ใหม่ต่อจาก “เจ้าชายสิทธัตถะ” หรือ “พระสมณโคดมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า” หรือ “พระศากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า” องค์ปัจจุบันนั้น มี ๑๐ พระองค์ ดังต่อไปนี้

 

(๑)                                           “พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “พระอชิตะเถระ” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก มี “ต้นกากะทิง” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๒)                                    “พระรามสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “พระเจ้ารามะ” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๙๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๙๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๙๐ ศอก มี “ต้นจันทน์แดง” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๓)                                      “พระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “พระเจ้าปัสเสนทิโกศล” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๕๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๕๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๑๖ ศอก มี “ต้นกากะทิง” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๔)                                      “พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “ท้าวปรนิมมิตวสวัตดีมาราธิราช” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก มี “ต้นสาลพฤกษ์” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๕)                                     “พระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “อสุรินทราหู” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๑๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๑๒๐ ศอก มี “ต้นจันทร์” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๖)                                           “พระรังสีมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “โสณพราหมณ์” หรือ “จังกีพราหมณ์” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๕,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๕,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก มี “ต้นปิปผลิ” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๗)                                     “พระเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “สุภมานพ” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก มี “ต้นจำปา” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๘)                                     “พระนรสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “โตเทยยพราหมณ์” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก มี “ต้นแคฝอย” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๙)                                          “พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “พระยาช้างนาฬาคีรี” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก มี “ต้นนิโครธ” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

(๑๐)                         “พระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านก็คือ “พระยาช้างปาลิไลยกะ” พระองค์จะมีพระชนมายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี และศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ ปีหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีพระวรกายสูง ๖๐ ศอก มี “ต้นกากะทิง” เป็นต้นไม้ตรัสรู้

 

            ดร.พนพ เกษามา

        ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

ที่มา : หนังสือ เรื่อง พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ที่จะตรัสรู้ต่อจาก “เจ้าชายสิทธัตถะ”
พระพุทธศาสนา

ตำนานรักอมตะ : เจ้าพ่อบางแสนกับเจ้าแม่เขาสามมุก article
โสนน้อยเรือนงาม article
๕ วัตถุมงคล article
พระสยามเทวาธิราช article
อดีตชาติของ ๓ กษัตริย์ไทย article
สุดสาคร article
พระโพธิสัตว์ article
มงคลชีวิตข้อที่ ๑ : ไม่คบคนพาล article
คันธนามโพธิสัตว์ article
กากาติชาดก article
ตำนาน : ไกรทอง article
พระพุทธบาทสี่รอย article
หลวงพ่อโต : เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : วัดพนัญเชิง article
คบคนชั่วไม่มีความสุข article
ขันติบารมี article
กฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด article
มหาสีลวราชชาดก article
พรหมจักรชาดก article
พระพุทธองค์ทรงขับไล่ ๓ ธิดามาร
พระพุทธชัยมงคลคาถา
บุญคือพี่พึ่ง
วงศ์เทวัญ article
สาเหตุที่พระพุทธศาสนาหายไปจากอินเดีย
พระโพธิสัตว์ article
พุทธศาสนาสอนอะไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.