ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
“พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์ “พระพุทธองค์” article

 “พระเทวทัต” ลอบปลงพระชนม์  “พระพุทธองค์”

***********

            แผนการของพระเทวทัต (พญามาร) ที่โลภมากในลาภยศสรรเสริญ อยากจะเป็นใหญ่และควบคุมทั้งทางอาณาจักรและพุทธจักร จึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ หลอกเจ้าชายอชาติศัตรูให้หลงใหลยอมเป็นศิษย์ หลังจากที่พระเทวทัตได้หลอกให้เจ้าชายอชาติศัตรูมกุฎราชกุมารให้ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาที่เป็นกษัตริย์แคว้นมคธลงแล้ว ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน หลังจากนั้นพระเทวทัตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็ได้เริ่มแผนการอันชั่วช้าขั้นต่อไปในการครอบครองพุทธจักร โดยหวังจะเป็นพระบรมศาสดาแทนพระพุทธเจ้านั่นเอง

 โดยได้ไปทูลต่อพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าทรงชราภาพแล้ว ขอให้ทรงมอบตำแหน่งและกิจการบริหารคณะสงฆ์ให้แก่ตนเสีย แต่ถูกพระพุทธองค์ทรงตักเตือนด้วย “เขฬาสิกวาท” คือ ผู้กลืนกินก้อนน้ำลายก้อนเสลดที่บ้วนทิ้งแล้ว หมายความว่า นักบวชนั้นเมื่ออกบวชได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ลูก เมีย ทรัพย์ และตำแหน่งฐานันดรต่างๆ พระเทวทัตก็ชื่อว่าสละสิ่งสิ่งเหล่านี้เสียแล้วเมื่อตอนออกบวช แต่เหตุไฉนจึงย้อนกลับมายอมรับ ซึ่งเท่ากับมาขอกลืนกินสิ่งเหล่านี้อีก พระเทวทัตฟังแล้วเสียใจ เสียหน้า และผูกพยาบาทพระพุทธเจ้ายิ่งนัก จึงได้ดำเนินแผนการร้าย หวังที่จะประหารพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว จึงได้เริ่มแผนการที่อำมหิตและล้ำลึก ดังแผนการต่อไปนี้

แผนการที่ ๑ : ลอบสังหารโดยนายขมังธนู แล้วฆ่าตัดตอน

พระเทวทัตได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอชาติศัตรูที่เป็นศิษย์ ให้ทำการคัดเลือกนายขมังธนูฝีมือดี และมีจิตใจโหดเหี้ยมที่สุดจำนวน ๓๑ คน (จากนายขมังธนูทั้งหมด ๕๐๐ คน) เมื่อได้นายขมังธนูที่มีฝีมือเลิศและมีจิตใจโหดเหี้ยมที่สุด ๑ คน พร้อมสั่งไว้ให้ยิงนักบวชที่เดินทางผ่านมา แล้วก็แอบสั่งให้นายขมังธนูอีก ๒ คน แอบสุ่มอยู่ข้างทางเดินเพื่อลอบสังหารนายขมังธนูคนแรกเมื่อลงมือสำเร็จแล้ว จากนั้นก็ให้นายขมังธนูอีก ๔ คน ไปคอยดักสังหารนายขมังธนู ๒ คนนั้นอีกทอดหนึ่ง และก็ได้วางแผนฆ่าตัดตอนเป็นทอดๆ ถึง ๔ ขั้น เพื่อไม่ให้สามารถสาวถึงต้นตอและผู้บงการได้

ด้วยเดชะบุญและพุทธานุภาพ นายขมังธนูคนแรกขณะที่จะทำการลงมือยิงพระพุทธองค์ เกิดอาการชะงักงัน ไม่สามารถยิงลูกศรใส่พระพุทธองค์ได้ ทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวอย่างมาก แต่ด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธองค์ได้ทรงสนทนาและให้ข้อคิดกับนายขมังธนูผู้นั้นด้วยวาจาอันไพเราะและน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา จนทำให้นายขมังธนูผู้นั้นเกิดความสำนึก และซาบซึ้งใจจนน้ำตาคลอ ทิ้งอาวุธ ก้มลงกราบและกล่าวคำขอขมาต่อพระพุทธองค์ถึง ๓ ครั้ง พระพุทธองค์ก็ทรงให้อภัยด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านายขมังธนูผู้นั้นมีจิตใจที่ดีงาม พร้อมที่จะรับฟังธรรมอันลึกซึ้งแล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่นายขมังธนูจนได้ดวงตาเห็นธรรมจนบรรลุโสดาบัน และก่อนที่จะทูลลากลับ พระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งให้นายขมังธนูเดินทางกลับไปเส้นทางอื่นอย่าย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมที่พระเทวทัตสั่งไว้

ส่วนนายขมังธนูอีก ๒ คนที่รอสังหารตัดตอนนายขมังธนูคนแรก เป็นเวลานานมาก จึงเดินสวนทางมาติดตามดู แต่ไม่พบ แต่ได้พบกับพระพุทธองค์แทน พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้นายขมังธนูทั้ง ๒ จนได้บรรลุโสดาบัน และก่อนที่ทั้งคู่จะลากลับ พระพุทธองค์ได้มีพระเมตตาแนะนำให้ทั้งคู่เดินทางกลับไปในเส้นทางอื่นไม่ต้องย้อนกลับไปทางเดิมที่พระเทวทัตสั่งไว้ (เพราะจะได้ไม่ถูกฆ่าตัดตอนด้วยนายขมังธนูอีก ๔ คน)

ในที่สุดแผนการฆ่าตัดตอนทั้ง ๔ ทอดของพระเทวทัตนี้ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง บรรดานายขมังธนูทั้ง ๓๑ คน เมื่อทราบความจริง ก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระมหาเมตตาคุณของพระพุทธองค์ จึงพร้อมใจกันออกบวชเป็นพระภิกษุและก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

แผนการที่ ๒ : กลิ้งหินลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ

เมื่อแผนการลอบสังหารพระพุทธเจ้าโดยนายขมังธนูไม่สำเร็จ พระเทวทัตได้เริ่มแผนการใหม่ขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้หวังว่าจะทำให้เกิดเป็นภัยธรรมชาติคือแกล้งแสร้งว่ามีหินกลิ้งลงมาจากภูเขาคิชกูฏลงมาทับพระพุทธองค์ ขณะเสด็จพระพุทธดำเนินจากภูเขาคิชฌกูฏเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านนั่นเอง เมื่อถึงเวลาพระเทวทัตก็ผลักก้อนหินก้อนหนึ่งที่ได้เลือกและเตรียมการไว้อย่างดีแล้ว ให้กลิ้งลงมาจากภูเขาลงมาสังหารพระพุทธองค์ แต่เดชะบุญและพุทธานุภาพของพระบรมศาสดา หินก้อนก้อนนั้นได้กระเด็นกระทบกับหินอีกก้อนหนึ่งแล้วก็แตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยหลายก้อน และมีก้อนหินก้อนเล็กก้อนหนึ่งกระเด็นมากระทบพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ จนทำให้พระพุทธบาทห้อพระโลหิต คือ โลหิตุปบาท (เท้าห้อเลือด) ซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมหรือกรรมหนัก (ซึ่งมีอยู่ ๕ ประการ คือ  (๑) ฆ่ามารดา (๒) ฆ่าบิดา (๓) ฆ่าพระอรหันต์ (๔) ทำให้พระพุทธบาทห้อเลือด (๕) ทำให้พระสงฆ์แตกแยกความสามัคคี ซึ่งกรรมหนักเหล่านี้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน เมื่อวิญญาณออกจากร่างก็จะต้องตกนรกอเวจีสถานเดียวเท่านั้น) ของพระเทวทัตเลยทีเดียว

แผนการที่ ๓ : มอมเหล้าพญาช้างนาคีรี

เมื่อพระเทวทัตกระทำการลอบสังหารพระพุทธองค์ทั้ง ๒  ครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะสังหารพระพุทธเจ้าได้ ครั้นเมื่อได้รับพระราชทานพญาช้างนาคีรีจากพระเจ้าอชาติศัตรูที่เป็นศิษย์ของตนเป็นพาหนะก็ดีใจ และเกิดคิดแผนการร้ายขึ้นมาได้อีก โดยครั้งนี้ได้ทำการยกยอและปลุกปลั่นนายควาญช้าง ให้ทำการมอมเหล้าพญาช้างนาคีรีซึ่งกำลังตกมัน ให้เมามาย  ครั้นรุ่งอรุณตอนเช้าที่พระบรมศาสดาพร้อมเหล่าพระสงฆ์สาวกบริวาร เสด็จออกภิกษาจารตามถนนในกรุงราชคฤห์ ก็ให้ปล่อยพญาช้างนาฬาคีรีที่กำลังตกมันและเมามาย ซึ่งกำลังดุร้ายสุดขีดให้พุ่งออกไปทำร้ายพระพุทธองค์ ในขณะที่ชาวกรุงราชคฤห์กำลังยืนชมพระพุทธบารมีและรอถวายภัตตาหารเช้าแก่พระบรมศาสดาและเหล่าพระสงฆ์สาวกเต็มสองข้างทางเดินในกรุงราชคฤห์อยู่นั้น จู่ๆก็มีพญาช้างตกมันคำรามลั่นและวิ่งออกมาตามถนนอย่างบ้าคลั่งแล้วและเกรี้ยวกราด ชาวกรุงราชคฤห์ก็ตกใจและแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลหม่าน พญาช้างนาคีรีวิ่งตรงพุ่งเข้าใส่พระบรมศาสดาที่กำลังเสด็จพระพุทธดำเนินนำหน้าเหล่าพระสงฆ์สาวกที่เป็นบริวาร

ครั้นพญาช้างนาฬาคีรีวิ่งมาถึงตรงหน้าพระบรมศาสดาก็หยุดอยู่ไม่ได้เข้าทำร้ายพระพุทธองค์ พร้อมทั้งลดความเกรี้ยวกราดลง และก็มอบกราบแทบพระพุทธบาท แล้วก็ใช้งวงปัดเป่าเศษดินเศษฝุ่นออกจากพระพุทธบาททั้งสองด้วยความเคารพและนอบน้อมยิ่งนัก เป็นที่แปลกประหลาดและสงสัยแก่เหล่าพระสงฆ์และชาวกรุงราชคฤห์ยิ่งนัก พระบรมศาสดามีพระมหาเมตตาได้ทรงยกพระหัตถ์ลูบศรีษะพญาช้าง แล้วประทานโอวาทว่า

“ดูกร! นาฬาคีรี แต่นี้ไป เจ้าจงสลัดเสียซึ่งปาณาติบาต อย่าได้ประมาทจิตคิดอาฆาตโกรธแค้นใครๆ จงมีเมตตาจิตทั่วไปในคนและสัตว์ จงมีโสมนัสหนักแน่นในเมตตาขันติ เมื่อเจ้าวางวายจากภพนี้แล้วจะได้ไปสู่สุคติสถาน พ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำศักดิ์นี้ เป็นกุศลคุณอันหนักที่เจ้ามาพบเราตถาคต จงอุตสาห์ตั้งใจกำหนดวิรัติปฏิบัติจนตราบเท่าอายุขัยนี้เถิด”

ในที่สุดความลับต่างๆ ก็ถูกเปิดเผยความจริง  ถึงแม้ว่าแผนการลอบสังหารพระบรมศาสดาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จะยังไม่ชัดเจนในพยานและหลักฐาน จึงทำให้พระเทวทัตและพระเจ้าอชาติศัตรูรอดพ้นคำครหาไปได้ แต่เหตุการณ์ในครั้งที่ ๓ นี้ มีพยานและหลักฐานชัดเจน และมีผู้คนรู้เห็นกันมากมาย ทำให้เกิดการสอบถาม และสืบสาวราวเรื่องต่างๆ จนรู้ที่มาที่ไปและผู้บงการ ตลอดจนผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด จึงทำให้พระเจ้าอชาติศัตรูต้องยกเลิกการส่งเสริมและให้สนับสนุนพระเทวทัตก่อนที่อะไรๆ จะสายเกินไป ส่วนพระเทวทัตเองนั้น เมื่อเสื่อมถอยในทุกสิ่งทุกอย่าง และเมื่อกรรมหนักต่างๆ ที่ได้กระทำขึ้นครบถ้วนทั้งทางกาย วาจา และใจได้ส่งผลแล้ว ถึงแม้ว่าจะสำนึกได้ และอยากจะไปพบกับพระบรมศาสดาเพื่อขออโหสิกรรม แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว เมื่อลงจากคานหามของพระลูกศิษย์ ทันทีที่เท้าแตะพื้นดิน แผ่นดินก็แยกแยกออกสูบเอาร่างของพระเทวทัตจมลงสู่พื้นพระแม่ธรณี และดวงวิญญาณของพระเทวทัตก็ตกนรกอเวจีเสวยกรรมหนักอย่างทุกข์ทรมานตราบนานเท่านาน   เอวัง!

.......................

สุ จิ ปุ ลิ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ขอขอบคุณ :

(๑) www.dhamma-gateway.com

(๒) crs.mahidol.ac.th

(๓) facebook พุทธธรรมนำใจ
ไตรสิกขา

จันทโครพ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง article
สตี สตรี สุภาพสตรี article
ตำนานรักอมตะ : ท้าวผาแดง - นางไอ่คำ
การทำบุญ article
โสนน้อยเรือนงาม article
ไกรทอง article
กรรมของ "ขูลู-นางอั้ว" article
นิทาน : อุทัยเทวี
มหาเวสสันดรชาดก article
พระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า article
มงคลชีวิต article
มัทนพาธา article
ตำนาน : สิงหไตรภพ
กรรมของพระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง article
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ผลกรรม : จากการทำร้ายพระโพธิสัตว์
ความรักของคู่บุญบารมี article
ละเวันการทำชั่ว article
กาลามสูตร
โสนน้อยเรือนงาม
กราบสักการะบูชาสี่งที่เป็นมงคลสูงสุด 6 อย่าง คือ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.