ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
หลวงปู่เทพโลกอุดร

                                                                    

หลวงปู่เทพโลกอุดร

  

       พี่น้องเราชาวพุทธศาสนิกชนที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาในดินแดนสวรรณภูมิแห่งนี้ (ไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม (บางส่วน) มาเลเชีย (บางส่วน) อินโดนีเชีย (บางส่วน) สิงค์โปร์ (บางส่วน)) นับว่าโชคดีที่สุดที่ได้พบสัจธรรมที่ค้นพบโดยการ"ตรัสรู้"ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในความโชคดีอย่างประเสริฐสุดยอดนั้น เราชาวสุวรรณภูมิทั้งหลายต้องไม่ลืมว่าผู้เป็นบูรพาจารย์ (อาจารย์องค์แรก) ของเราชาวพุทธทั้งหลายในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ คือคณะธรรมทูตคณะที่ ๘ จากชมพูทวีป(อินเดีย) ที่ "พระเจ้าอโศกมหาราช" พระมหากษัตริย์ผู้ยี่งใหญ่และเกรียงไกรเหนือผู้ใดในอดีต ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติว่า พระองค์ทรงเป็น "มหาราชธรรมราชา" อันดับ ๑ ของโลกมนุษย์ ได้ส่งพระอรหันต์ ๕ รูปพร้อมคณะเณร ชี และฆราวาสจำนวนหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕ - ๒๓๖ มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดจนวางรากฐานของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติ (ทฤษฎี) และปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ปฏิเวธ หรือ "นิพพาน" ได้ตั้งแต่บัดนั้นและจนบัดนี้  โดยปักหลักครั้งแรกที่เมืองนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในปัจจุบัน แล้วทำการเผยแพร่จนครอบคลุมดินแดนสุวรรณภูมิทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งนับจากวันนั้นเป็นต้นมา จิตวิญญาณของมนุษย์ตลอดจนเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตาม จนได้พบความสุขที่แท้จริงและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน "สังสารวัฏ" หรือถึง "นิพพาน" กันมีมากต่อมากนับไม่ถ้วน และอีกมายมายในอนาคต จวบจนสิ้นพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าตลอด ๕,๐๐๐ ปี

         โดย ๕ พระอรหันต์ในคณะธรรมทูตที่ ๘ ซึ่งถือว่าเป็นบูรพาจารย์ที่พวกเราชาวสุวรรรภูมิเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างใหญ่หลวงหาที่เปรียบไม่ได้นั้น คือ

 

(๑). พระโสณะเถระเจ้า ผู้เป็นหัวหน้าคณะ ผู้ที่ได้ถูกบันทึกในพระไตรปิฏกว่า เดินจงกรมทำวิปัสนากรรมฐานจนฝ่าเท้าแตกนั้นเอง

 

 

(๒). พระอุตระเถระเจ้า

 

 

(๓). พระมูนียะเถระเจ้า

 

 

(๔). พระฌานียะเถระเจ้า

 

(๕). พระภูริยะเถระเจ้า

       เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้นี้ เราชาวพุทธที่เกิดมาได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินี้ จงน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านและทำการกราบไหว้สักการะบูชาพร้อมปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัยตามสมควรในฐานะของแต่ละท่านอย่างดีที่สุด จะเป็นรองก็แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้น เพราะนี้คือครูบาอาจารย์องค์แรก (บูรพาจารย์) จริงๆของเราชาวพุทธที่เกิดในดินแดนสุวรรรภูมิแห่งนี้

 

หมายเหตุ :     

 

 

(๑). ท่านเหล่านั้นช่วยเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และจะช่วยพวกเราที่นับถือและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดไป

 

 

 

 

 

 

                 (โดยเราทั้งหลายรู้จักท่านในนาม หลวงปู่โลกอุดร ทั้ง ๕)

 

 

 

 

(๒). พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเจริญที่สุดและยืนยาวที่สุด (๕,๐๐๐ปี) ก็โดยคณะนี้และก็ดินแดนสุวรรณภูมิของเราแห่งนี้

 

 

 

 

(๓). พระอมตะอริยะผู้เปรียบเหมือนเป็นพุทธทาส (ทาสของพระพุทธเจ้า)

 

 

 

 

(๔). ผู้เหนือโลก (โลกียะ) เหนือพรหม เหนือเทพ เหนือเซียนใดๆ ทั้งหมด

 

 

"""""""""""แต่!ไม่เหนือกฏแห่งกรรม"""""""""""

 

                                           

 รูปคณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร (คณะโสณะ-อุตร)

(๑). หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า

(๒). หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า
(๓). หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า (หลวงปู่อิเกสาโร)
(๔). หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า (หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรือหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา ลพบุรี)
(๕). หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า (หลวงปู่หน้าปาน หรือหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด วัดโอภาสี กรุงเทพฯ)

 

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

 

(ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนทุกครั้ง)

 

โลกุตตะโร ปัญจะ มหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตา ลาโภ นะโส มิยะ อะหะ พุทโธ นะโมพุทธายะ

 

(พุทธคุณ : ครอบจักรวาล)

 

       จาก พนพ เกษามา (ศิษย์ตถาคตและศิษย์ปู่ฯ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.