ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคำบูชาหลวงปู่โลกอุดร
bulletวัตถุประสงค์ของการตั้งพระพุทธศาสนา
bulletที่ตั้งของบริษัท สุ จิ ปุ ลิ จำกัด
dot
Newsletter

dot
bulletการอุทิศบุญกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletอนาคตประเทศไทย โดย หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
bulletการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
bulletปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา
bullet๕ ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
bulletชื่อและอักษรย่อพระไตรปิฎก ฉบับของมจร.
bulletกรรมฐานเปิดโลก โดยหลวงปู่คง จตฺตมโล
bulletหลวงปู่สรวงเมตตารักษาโรคเอดส์
bulletกัลยาณมิตร
bulletอริยทรัพย์
bulletอุดมมงคล๓๘ ประการ
bulletบทเรียน : คนอกตัญญู
bulletมณีโจรชาดก
bulletพระนางพิมพา : นางแก้วคู่บุญบารมีพระพุทธเจ้า
bulletการไม่คบคนพาล : เป็นอุดมมงคลของชีวิต
bulletกรรมของ "พระรถเมรี"
bulletมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ
bulletพระสุธน-มโนราห์
bulletพญาครุฑ : ปกป้องชาติ ศาสน์ และกษัตริย์
bulletตัวอย่าง : ตายจากคนเดิมไปเกิดเป็นคนใหม่
bulletหนี้กรรมข้ามชาติ : ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
bulletตำนาน : สิงหไตรภพ
bulletกุสชาดก
bulletนิทาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : พิกุลทอง
bulletกรรมของ "นางอุสา-ท้าวบารส"
bulletตำนาน : พญาคันคาก รบกับ พระยาแถน
bulletพระคาถา : ชินบัญชร
bulletตำนานรักอมตะ : เขาสามศพ(เขาสามมุก)
bulletตำนานรักอมตะ ; ผาแดง-นางไอ่
bulletตายแล้วเกิดใหม่
bullet"๑๘" : ศาสตร์จักรพรรดิ
bulletกุดสะราชชาดก : สังข์ศิลป์ชัย
bulletสุตตธนุชาดก
bulletวรวงสชาดก
bulletวนาวนชาดก
bulletพากุลชาดก
bulletกรรมของ "พระนล-พระนางทมยันตี"
bulletมหาสตรี : สาวิตรี
bulletกรรมของ “พระลอ-พระลักษณวดี-พระเพื่อน-พระแพง”
bulletตำนาน "พระนางจามเทวี"
bulletพระพี่นางสุพรรณกัลยา
bulletกรรมของ"จันทะโครพ"
bulletปาจิตตกุมารชาดก : ตำนานเมืองพิมาย
bulletพาราณสิราชชาดก
bulletจันทกินนรชาดก : ความรักของพระนางพิมพา
bulletสุวรรณหังสชาดก : โลภมากลาภหาย
bulletฉัททันตชาดก : กรรมของพญาช้างฉัททันต์
bullet๑๖ คำทำนายของพระพุทธเจ้า
bulletตำนานเพลงสาธุการ
bulletฉางเอ๋อ : ตำนานพระจันทร์คู่โลก
bulletสสปัณฑิตชาดก : กระต่ายผู้สละชีวิต
bulletนิทานชาดก : กลโกงพ่อค้า
bulletนิทานชาดก : ตายเพราะไม่เรียน
bulletสมุทรโฆสชาดก : สมุทโฆษคำฉันท์
bulletสุวรรณสังข์ชาดก : สังข์ทอง
bulletพระยากง-พระยาพาน-ยายหอม : พระปฐมเจดีย์ และพระประโทนเจดีย์
bulletสมุททชาดก
bulletเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ตำนานการสร้างหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง
bulletเจ้าแม่กวนอิม : เทพเจ้าแห่งความเมตตา
bulletเวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูก(จอง)เวร
bulletชีวกโกมารภัจ : แพทย์ผู้ทำการรักษาพระพุทธเจ้า
bulletมหากาพย์ : พระอภัยมณี
bulletตำนาน : หลวิชัย-คาวี
bulletนิทาน : กาฬเกด
bulletนิทาน : ท้าวหงส์หิน
bulletตำนานรักอมตะ : นางฟ้าหยาด-ท้าวจันทราช
bulletอิเหนา
bulletตำนานอมตะ : นางไข่ฟ้า - ท้าวสุพรหมโมกขา
bulletท้าวคัชนาม
bulletพระโคบุตร
bulletพรหมจักรกุมารชาดก
bulletไกรทอง
bulletขูลู - นางอั๊ว
bulletขุนแผนแสนสะท้าน
bulletสุดยอดวีรกรรมของพระองค์ดำ ณ ทุ่งมหาราช
bullet"พญาครุฑ" กับ "พญานาค"
bulletวิญญาณบรรพบุรุษช่วยลูกชายให้ปลอดภัย
bulletตำนาน : สงกรานต์
bulletช้างต้นมงคลชัย ไปอยู่ที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
bulletทีฆีติโกสลชาดก
bulletอกตัญญุตาชาดก
bulletนางผมหอม
bulletเจ้าหญิงแตงอ่อน
วิปัสนากรรมฐาน
This Column Intro


วิไลกัลยา รักแสนเศร้าของพระองค์ดำarticle

 วิไลกัลยา : รักแสนเศร้าของพระองค์ดำ

สุวรรณสิรสาชาดกarticle

 สุวรรณสิรสาชาดก : ความอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์

กรรมฐาน อาวุธทางปัญญาarticle

 กรรมฐาน : อาวุธทางปัญญา

๑๕ วัดต้นแบบปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน ๔

 ๑๕ วัดต้นแบบ : การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางของ “สติปัฏฐาน ๔”

จำปาสี่ต้น

 นิทาน : จำปาสี่ต้น, สี่ยอดกุมาร, ดินน้ำลมไฟ, ตรี คฑา จักร สังข์, นางคำกลอง

พระเอกนางเอกarticle

 พระเอกนางเอก กับ ตัวโกงนางร้าย

ปลาบู่ทองarticle

 นิทาน : ปลาบู่ทอง


ตัวอย่างวิญญาณของพ่อช่วยลูกชายให้ปลอดภัย

          อานิสงส์ของ "บุญ"

        เรื่องนี้ป็นเรื่องจริงของชีวิตผมเอง ซึ่งอยากจะเผยแพร่เป็นธรรมทาน อาจเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจและรับรู้ได้ แต่ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว จึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นและซาบซึ้งถึงบาปบุญ วิญญาณ และภพภูมิต่างๆ ฯลฯ ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็น “สัจธรรม” ความจริงไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

 

       (โปรดพิจารณาไตร่ตรองให้แยบคาย(โยนิโสมนสิการ)ก่อนตัดสินใจเชื่อ หรือทำการเผยแพร่และบอกต่อนะครับ)

วิปัสสนากรรมฐานarticle

            จากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้และมีปรากฏในพระไตรปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร ความว่า

 “เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา”

 หมายความว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลายหนทางอันนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน๔ ประการ” ดังนี้

กรรมของ "พระรถ-เมรี"

พระรถ เมรี : นางสิบสอง

         เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในอดีต ที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยนั้นเอง

          โดยหลักฐานที่ปรากฏ เช่น สถานที่ที่เป็นอาศรมของพระฤาษีที่ช่วยแปลงสาส์นให้กับเจ้าชายรถเสน ก็อยู่ที่อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา และถ้ำหรืออุโมงค์ที่ใช้ขังนางทั้งสิบสองและเป็นที่คลอดของเจ้าชายรถเสนด้วย ก็อยู่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

          ดังตำนานต่อไปนี้...

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.